20 juli 2016

GS beantwoordt vragen PvdA NH over kustbebouwing

Gedeputeerde Staten Noord-Holland hebben onlangs antwoord gegeven op de kritische vragen die op 13 juni jl. waren ingediend door PvdA NH Statenlid Nico Papineau Salm over de gevolgen van de bouwdrift aan de Noord-Hollandse kust.

Om de zorgen van onze fractie duidelijk te maken stelde Nico o.a. vragen over de gevolgen van verdere kustbebouwing op de kwaliteit van de kustbescherming, op de ontwikkeling van kwetsbare natuur en de beleving van open ruimte. Ook stelde Nico het gebrek aan regie vanuit de overheid (rijk en provincie) aan de kaart. Lees hier de antwoorden van GS: Antwoorden GS op vragen kustbebouwing PvdA NH

Onze fractie beraadt zich nog op eventuele volgende stappen n.a.v. de beantwoording van onze vragen. In ieder geval willen we de antwoorden van GS agenderen op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Water (RWW) in september. In de tussentijd zijn we druk doende geweest met het inventariseren van de zorgen van de Noord-Hollandse natuur – en milieu organisaties over deze ontwikkelingen. Zo woonde Rina van Rooij op 9 juli jl. een bijeenkomst in Castricum bij op uitnodiging van “Bescherm de kust” met de zogenaamde ´baywatchers´ die zich inzetten om de kwaliteit van de kust te behouden.

Op 11 juli zijn onze fractieleden Lars Voskuil, Rina van Rooij en Aukelien Jellema op uitnodiging van Landschap NH, Natuurmonumenten, PWN, Stichting Duinbehoud en de Natuur en Milieufederatie NH op werkbezoek geweest naar de kop van Noord-Holland. Hierbij deden ze o.a. Julianadorp, Grote Keeten en Callantsoog aan.

De aanwezige organisaties uitten hun zorgen over de toenemende bouwdrift langs de Noord-Hollandse kust en vroegen de aanwezige Statenfracties of de provincie een leidende rol wil nemen in de regie van het kustbeleid. Als oplossingen stelden zij o.a. voor om de kust in te delen in zones met verschillende regels voor bebouwing en de herstructurering van bestaande terreinen. De provincie zou hierin een grote rol kunnen spelen door het beleid van zonering en spelregels voor kuststreek vast te leggen in de omgevingsvisie (2018) en in de PRV (Provinciale Ruimtelijke Verordening) om het ook een wettelijk kader te geven.

Het zomerse weer van deze week stelt veel Noord-Hollanders en bezoekers van onze provincie in staat om volop te genieten van onze unieke en prachtige kuststrook. We zouden graag zien dat generaties na ons van dezelfde rust en uitgestrektheid kunnen genieten. Laten we er daarom voor zorgen dat de uniekheid van onze kust ook voor hen bewaard blijft.