Het kan! Betaalbaar en leefbaar!

Door Annette de Vries op 5 oktober 2020

Een stevig bod ligt er nu vanuit de regio’s in Noord-Holland voor het opwekken van duurzame energie met wind en zon op land. Dat was ook de opdracht vanuit Den Haag. Ons Statenlid Annette de Vries deed vandaag deze oproep tijdens de Provinciale Statenvergadering van 5 oktober 2020:

In de komende periode kiezen we wat haalbaar, betaalbaar en leefbaar is voor de Noord-Hollanders. Het bod bestaat nu alleen nog uit grove zoeklocaties. Dit gaat uitgewerkt worden door de gemeenten in concrete locaties.  Daarbij kijken we voor de toekomst ook naar werkbare alternatieve duurzame energiebronnen, zoals geothermie (het gebruik van aardwarmte). Deze kunnen nu nog niet grootschalig worden toegepast.

Cruciaal is dat we ervoor zorgen dat er ook mensen zijn die die energietransitie kunnen uitvoeren. Dit is een mooie kans voor de arbeidsmarkt. Zeker in deze Coronatijd! Maak van deze opgave een kans, voor iedereen, liefst met mensen uit de regio. En laten we starters en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hierin meenemen.

De lusten en de lasten: de energietransitie is een stevige opgave. Laten we dus zorgen dat de Noord-Hollanders ook kunnen profiteren van de opbrengsten van de energietransitie. En het moet betaalbaar blijven, ook voor de mensen met een kleine beurs. Dat is toegezegd door Den Haag. Nu moeten we dat ook waarmaken! De PvdA vraagt hier nadrukkelijk aandacht voor.

Heldere communicatie door de provincie over wat waar wanneer en door wie mogelijk is, is nu heel belangrijk. De PvdA roept de gedeputeerde op stevig in te zetten op die heldere communicatie.

Annette de Vries

Annette de Vries

Samenleven doe je niet alleen! Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen heb ik mij afgelopen jaar kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik leef en werk vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Een groot rood hart. Ik ben jurist geworden in de hoop kwetsbare mensen te

Meer over Annette de Vries