Hoe gaat het met de bomenkap in de provincie?

Door Alphons Muurlink op 23 november 2020

Particulieren, gemeenten en de provincie moeten zich aan regels houden bij het kappen van bomen. Vier jaar na invoering van de Wet natuurbescherming is de vraag hoe het staat met de bomenkap en de herplantplicht in de provincie. De PvdA stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten.

In januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Het kappen van bomen is volgens die wet verboden zonder dat het gemeld is bij de provincie. Wanneer kap is toegestaan, geldt er vaak een herplantplicht. Er zijn echter nogal wat uitzonderingen. Zo vallen bomen binnen de bebouwde kom van gemeenten niet onder de wet, en kunnen gemeenten dat gebied zelfs uitbreiden. In die gevallen is een gemeentelijke bomenverordening van toepassing. Lang niet iedere boom wordt dus beschermd: er zijn veel uitzonderingen op kapmelding en herplantplicht en sommige bomenkappers vallen er zelfs niet onder. Des te meer reden om te vragen hoe het staat met de bomen die wel vallen onder de kapmelding en herplantplicht.

Schriftelijke vragen PvdA over Kapmeldingen

© Foto: Noord-Holland/Bas Beentjes

Alphons Muurlink

Alphons Muurlink

De wereld om ons heen verandert snel. Dat vraagt om nieuwe oplossingen en keuzes. Ik ga me de komende vier jaar met hart en ziel inzetten voor die oplossingen waarin eerlijk delen, een duurzame toekomst met goede kansen voor iedereen centraal staan.

Meer over Alphons Muurlink