Door Nico Papineau Salm op 7 oktober 2013

Impressie regiodag ‘Duurzame gemeenten’

Met het oog op de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraden in maart 2014 organiseerde het gewest van de PvdA Noord-Holland en de Statenfractie op 28 september jl. een bijeenkomst over ‘Duurzame gemeenten’.

Pepik Henneman, directeur van het bedrijf ‘Meneer de Leeuw’, hield een inleiding. Hij is expert in innovatie en transitieprocessen op het gebied van duurzaamheid en auteur van het Burge(r)meesterboek ’Duurzaam renoveren iedereen’. Henneman geeft aan dat transities nodig zijn om tot een duurzame samenleving te komen. Als we het in deze wereld leefbaar willen houden dan moet bijvoorbeeld onze energie 100 % duurzaam opgewekt worden. Zo’n  duurzame samenleving is nog ver weg. De noodzakelijke veranderingen moeten daarbij komen vanuit de samenleving, met ‘pioniers’/‘burge(r)meesters’ als trekkers. Veranderingen vinden nu al op grote schaal plaats in talloze gemeenten. Die veranderingen leiden ook tot meer werkgelegenheid.

Milieugedeputeerde Talsma onderschreef de benadering dat ‘duurzame gemeenten’ alleen bereikt kunnen worden wanneer bewoners er actief bij betrokken zijn. Hij vindt dat daarvoor een ‘duurzaamheidscoördinator’ bij een gemeente een belangrijke voorwaarde is. Voor de PvdA is het belangrijk dat in de verkiezingsprogramma’s voor de komende verkiezingen expliciet aandacht is voor duurzaamheid en milieu. Tjeerd Talsma komt bij veel bedrijven waar de nodige aandacht is voor duurzaamheid. Deze bedrijven maken daar serieus werk van.  Na de pauze was de plenaire discussie aan de hand van stellingen.

‘Duurzaamheid is geen bestuurlijke rekensom van CO2 en kWh; wel een krachtige mindset in huishoudens en bedrijven’ (Eric Hercules, PvdA wethouder Texel)

Hercules benadrukt dat de activiteiten voor duurzaamheid op Texel vooral komen van bewoners, mensen uit het bedrijfsleven. Zij zien mogelijkheden en verwerven daar steun voor. Het gemeentebestuur, de raad ondersteunt en faciliteert deze initiatieven. Het heeft absoluut geen effect wanneer duurzaamheid van bovenop wordt opgelegd. In het begin ging het vooral over het opwekken van duurzame energie, nu wordt het steeds breder

‘Gemeenten en provincie moeten samen optrekken voor meetpunten fijnstof en geluidsoverlast’ en ‘Gemeenten, bedrijven en burgers kunnen geld verdienen aan gescheiden afval’ (Gohdar Massom, PvdA statenlid)

In Noord-Holland hebben veel bewoners last van fijnstof en geluidsoverlast. De PvdA vindt het belangrijk om hier iets aan te doen, de overlast bij bewoners serieus te nemen. Daarvoor zijn feiten, harde gegevens heel belangrijk. Hiervoor zijn meer meetpunten noodzakelijk. Provincie en gemeenten moeten hier samen optrekken. Deze stelling wordt door diverse mensen uit de zaal onderschreven en zij vinden dat de PvdA zich hier nog actiever in op moet stellen. In gemeenten als Amstelveen, Haarlemmermeer is de overlast duidelijk merkbaar. Tjeerd Talsma geeft aan dat er rond Schiphol altijd bewoners zullen zijn die last hebben vliegtuigen. Voor hen moet er geld zijn om bijv. huizen te isoleren. De provincie stelt voor dit fonds 10 miljoen euro beschikbaar. Hij vindt dat het Rijk en Schiphol ieder hier ook 10 miljoen euro in moeten storten.

In de discussie over afval komt naar voren dat de ‘actie schone stranden’ van begin september zeer positief wordt beoordeeld. De PvdA zou zo iets ook kunnen organiseren voor ‘zwerfafval’ in dorpen, steden. Zwerfafval is nog steeds een probleem waar bewoners zich mateloos aan ergeren.

 ‘Duurzaamheid zal de economie stimuleren en onze gezondheid bevorderen’ (Jan Schrijver, gemeenteraadslid Schagen)

Goede, verantwoorde voeding is een voorwaarde voor een goede gezondheid stelt Jan Schrijver in zijn toelichting. Nu wordt er veel ongezond voedsel gegeten, waarvan mensen niet weten waar het vandaan komt. Hij stelt dat het belangrijk is dat mensen weer producten gaan eten die in omgeving van hun stad/dorp geproduceerd zijn.

Tot slot:

-Jolien van der Werff bestuurslid van de werkgroep duurzaam van de PvdA wijst op het werk en website van de werkgroep www.pvdaduurzaam.nl waarop voorbeelden staan die goed aansluiten bij wat de bewoners bezighoudt.

-Ed Wagemaker, statenlid doet aan het eind van de bijeenkomst het voorstel om op de website van de PvdA Noord-Holland te starten met een platform waarop raadsleden, afdelingen voorbeelden, suggesties kunnen plaatsen over onderwerpen voor de programma’s maar ook tips voor de campagne.

Het volledige verslag van de regiodag vindt u hier: Impressie duurzame gemeenten 28 sept

Nico Papineau Salm

Nico Papineau Salm

Al jaren ben ik actief voor de PvdA. Eerst als raadslid van de stadsdeelraad in Zeeburg (Amsterdam), daarna stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar statenlid. Kennis van en ervaring met de provinciale politiek heb ik opgedaan bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht van 1991-2006. Als voorzitter van de Hollandsche Molen zet ik mij in voor monumentale

Meer over Nico Papineau Salm