Door op 11 juni 2014

In najaar hoorzitting ganzenbeleid

Mede op initiatief van de PvdA organiseren Provinciale Staten op 11 september 2014 een hoorzitting over het ganzenbeleid in Noord-Holland. Aanleiding voor deze hoorzitting is de levendige maatschappelijke en politieke discussie over het ganzenbeleid in onze provincie de afgelopen jaren. De Statenfractie krijgt regelmatig vragen en opmerkingen over het ganzenbeleid. Het gaat dan om vragen als ‘Hoe groot is de populatie?’, ‘Wat is de omvang van de schade voor de landbouw?’, ‘Hoe zit het met de veiligheid rond Schiphol?’ en ‘Wat zijn goede, verantwoorde maatregelen om de populatie ganzen te beheersen?’. De hoorzitting op 11 september geeft ruimte aan deskundigen en belanghebbenden (op uitnodiging) om vragen te stellen en hun mening te geven over het huidige ganzenbeleid.

Op deze wijze komt nadere informatie beschikbaar voor iedereen die betrokken is bij het ganzenbeleid in de provincie. Deze informatie kan door politieke partijen weer gebruikt worden als input voor de partijprogramma’s 2015 – 2019.

De hoorzitting vindt plaats op donderdag 11 september 2014 van 13.00 tot 17.00 uur in het provinciehuis te Haarlem.