Door op 12 maart 2012

Initatiefvoorstel: Social return in aanbestedingen provincie

PvdA, SP, GroenLinks en VVD willen dat de provincie de mogelijkheid onderzoekt om social return als eis op te nemen bij aanbestedingen en grote opdrachten. Bedrijven die opdrachten van de provincie aannemen of diensten leveren, zouden dan een deel van de aanneemsom kunnen gebruiken voor het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en stageplekken voor deze mensen kunnen creëren.

Het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidsgehandicapten, langdurig werkelozen binnen een re-integratietraject en mensen met een indicatie voor een sociale werkvoorziening. Dat stellen PvdA, SP, GroenLinks en VVD in een initiatiefvoorstel, dat zij hebben ingediend in Provinciale Staten.

PvdA, SP, GroenLinks en VVD vinden dat de provincie een verantwoordelijkheid heeft om sociaal te ondernemen. Het is belangrijk dat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk kunnen vinden. De overheid heeft daarin een voorbeeldrol. Vorig jaar besloot de Rijksoverheid al om in aanbestedingen boven de 250.000 euro het aannemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als contractvoorwaarde op te nemen. Ook de gemeente Amsterdam heeft een social return beleid voor aanbestedingen. PvdA, SP, GroenLinks en VVD willen onderzocht hebben of de provincie Noord-Holland dit voorbeeld kan volgen.

De vier fracties vragen de provincie de mogelijkheid van social return te onderzoeken voor alle toekomstige aanbestedingen en inkoop vanuit de provincie en de provinciale diensten. De fracties vragen Gedeputeerde Staten in dit onderzoek in ieder geval de volgende voorstellen/vragen te betrekken: ten eerste het opnemen van social return als eis bij aanbestedingen en grote opdrachten. Ten tweede: het opknippen van aanbestedingen in kleinere bestekken, zodat ook kleine ondernemers een kans krijgen hierop in te schrijven. En ten derde: kan de provincie ook binnen de eigen organisatie een personeelsbeleid voeren waarbij ernaar gestreefd wordt om 5 procent arbeidsgehandicapten in dienst te hebben en stagemogelijkheden te bieden.

Het initiatiefvoorstel wordt binnenkort behandeld in Provinciale Staten van Noord-Holland.