Door op 6 maart 2012

Innovatieve projecten duurzame energie ondersteunen

De PvdA heeft in Provinciale Staten van Noord-Holland het initiatief genomen om het Koersdocument Duurzame Energie aan te scherpen. De PvdA diende een amendement en een motie in, die vragen om het ondersteunen van innovatieve projecten en het uitbreiden van zonnecellen en zonnepanelen rond Schiphol. Beide kregen de steun van een meerderheid van Provinciale Staten.

PvdA-statenlid Nico Papineau Salm: “Voor de PvdA is het opwekken van duurzame energie in Noord-Holland heel belangrijk. Het is goed voor de werkgelegenheid in Noord-Holland en beter voor het milieu. Hoe meer duurzame energie er op wordt gewekt, hoe minder afhankelijk we zijn van fossiele brandstoffen uit het buitenland.”

Het Koersdocument zet volgens de PvdA terecht in op de economische kansen van duurzame energie, maar het ondersteunen en stimuleren van projecten van bewoners en coöperaties blijft onderbelicht. Het door de PvdA samen met D66, CDA en VVD ingediende amendement om innovatieve projecten uit de samenleving te ondersteunen en stimuleren is aangenomen. Deze ondersteuning kan bestaan uit financiële steun uit het Energie Fonds Noord-Holland, maar ook door bijvoorbeeld als provincie meer publiciteit te geven voor deze projecten.

Daarnaast wil de PvdA dat er meer gebruik wordt gemaakt van de kansen voor zonne-energie rond Schiphol. Samen met D66 en PvdD diende de PvdA daarom met succes een motie in die Gedeputeerde Staten vraagt in overleg te treden met de luchthaven Schiphol en het Rijk om de mogelijkheid te onderzoeken voor de aanleg van zonnecellen en zonnepanelen op de parkeerterreinen, op en rond de start- en landingsbanen en de taxibanen en op de daken van de grote hallen op Schiphol.