7 september 2016

Inspraakbijeenkomst Duinpolderweg vrijdag 16 september a.s.

Op vrijdag 16 september organiseren de provincies Noord- en Zuid-Holland samen een inspraakbijeenkomst voor de Duinpolderweg. Degenen die gebruik willen maken van de mogelijkheid om in te spreken kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 9 september a.s. inschrijven.

Deze bijeenkomst is gekoppeld aan de besluitvorming over inrichting van de procedure voor de Milieu Effect Rapportage (MER). De bespreking in de Provinciale Statencommissies vindt plaats op 21 september in Zuid-Holland en op 22 september in Noord-Holland. De inspraakbijeenkomst vervangt de mogelijkheid om tijdens deze vergaderingen in te spreken.

Mocht u gebruik willen maken van het inspreekrecht op 16 september dan kunt hier klikken om de uitnodiging te openen, het formulier daarin in te vullen en op te sturen naar statengriffie@noord-holland.nl of statengriffie@pzh.nl. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker. De inspraakbijeenkomst is openbaar en wordt via internet uitgezonden. Aanmelden is verlengd tot uiterlijk vrijdag 9 september.

Om te bepalen of u wilt deelnemen aan deze inspraakronde wilt u wellicht het voorstel zien dat gedeputeerde Staten van beide provincies op 31 augustus jl. aan provinciale staten hebben voorgelegd. U kunt de brief vinden door hier te klikken.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Dreef 3 in Haarlem. De inloop is vanaf 9.30 uur en de start om 10.00 uur.  De eindtijd is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.