Door op 7 november 2016

Intercity Castricum moet blijven

De PvdA-fractie van Castricum heeft dankzij de door haar ontwikkelde alternatieve lijnvoering op de Zaanlijn een eerste succes behaald in de lobby om Castricum haar stevige Intercity-status te laten behouden.

Op 27 oktober jl. stelde Tweede Kamerlid Duco Hoogland van de PvdA vragen tijdens het Algemeen Overleg Spoor over het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). In antwoord op zijn vragen hierover heeft staatssecretaris Dijksma toegezegd te zullen kijken naar de door PvdA-Castricum ontwikkelde alternatieve lijnvoering op de Zaanlijn.

Volgens de PvdA leiden nieuwe inzichten over de ontwikkeling van het woon-werkverkeer langs de Zaancorridor, de verstedelijking van de Randstad en het dichtslibben van het wegennet rond Amsterdam er toe dat het spoorvervoer op de Zaancorridor moet worden versterkt. In het door de PvdA voorgestelde alternatieve PHS-lijnvoering  -elke 10 minuten een trein- op de Zaanlijn wordt onder meer voorgesteld om een deel van de PHS-sprinters, die in de huidige plannen niet verder rijden dan Uitgeest, door te laten rijden naar Alkmaar. Daarnaast wordt voorgesteld de Intercity verbinding vanuit Den Helder te versnellen en het PHS door te trekken van Alkmaar naar Heerhugowaard. Verder wordt voorgesteld om via de Hemboog en Lelylaan een Intercity verbinding met Schiphol, Leiden en Den Haag in te voeren.

Betere verbindingen Noord-Holland naar Zuidas

Op de wat langere termijn zouden volgens de PvdA ook rechtstreekse treinen vanuit Noord-Holland naar de Zuidas mogelijk moeten worden door aanleg van de zogenaamde zuidwestboog, een klein stukje (nu nog) ontbrekend spoor tussen de stations Amsterdam Lelylaan en Amsterdam Zuid. Aldus Dave van Ooijen van de PvdA Castricum kan door aanleg hiervan de druk op Amsterdam CS worden verminderd.

Frans Hasselaar, beleidsadviseur van de stadsregio Amsterdam, die tijdens de raadsinformatieavond in Castricum van 27 oktober jl. een presentatie hield over de verkeersplannen in de Noordvleugel, bevestigde het belang en de noodzaak van de zuidwestboog. De Noordvleugel heeft de boog inmiddels in haar plannen opgenomen, aldus Frans Hasselaar. Staatssecretaris Dijksma zal in de eerstvolgende voortgangsrapportage PHS in gaan op het door de PvdA ontwikkelde maatwerk-PHS-lijnvoering op de Zaanlijn.