Jolijt de Jongh benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

4 mei 2022

Jolijt de Jongh was 18 jaar voorzitter van de Stichting Dorpsraad Spaarndam. Haar inzet richtte zich onder meer op versteviging van de diversiteit en vitaliteit van Spaarndam en het op afstand houden van grootschalige planologische ontwikkelingen rond Spaarndam. Zij stond daarnaast aan de basis van onder meer de Stichting Kolksluis Spaarndam, de Stichting Vrienden van de Forten bij Spaarndam en de Stichting Milieufonds Kennemerland Zuid. Daarnaast is Jolijt bestuurslid en kwartiermaker van de Partij van de Arbeid in Noord-Holland.