Door op 12 maart 2015

Jongeren helpen aan een stage, oudere werknemers omscholen

Van werkloosheid wordt niemand beter. Hoe langer iemand werkloos thuis zit, hoe moeilijker het wordt om deel te nemen aan de samenleving. Dat geldt voor 50-plussers die door hun leeftijd blijkbaar niet meer aantrekkelijk zijn voor werkgevers, maar ook voor jongeren die geen baan of stageplek kunnen vinden waardoor ze een valse start maken op de arbeidsmarkt.

De Partij van de Arbeid ziet de provincie als aanjager van de regionale economie. Samen met gemeenten en bedrijven kan de provincie voor meer banen en stageplekken zorgen. Om de hoge jeugdwerkloosheid terug te dringen heeft de Partij van de Arbeid in Noord-Holland in de afgelopen periode al succesvol een beroep gedaan op Schiphol en de haven van Amsterdam. En dat willen we uitbreiden: tenminste 200 jongeren worden de komende jaren begeleid naar een baan. Maar dat is natuurlijk niet genoeg.

Het vreemde is, dat er de afgelopen jaren meer banen bijkwamen in Noord-Holland maar dat de werkloosheid in onze provincie steeg. Werknemers uit andere provincies, en zelfs uit andere landen, kwamen hier werken. We moeten dus zorgen voor een betere aansluiting tussen werkloze inwoners en de banen die er zijn. Dat kan bijvoorbeeld door meer mogelijkheden te bieden voor omscholing. In samenwerking met vakbonden en het bedrijfsleven gaat de provincie onderwijsvouchers financieren waarmee werknemers uit krimpende sectoren zich kunnen laten om- of bijscholen.

Een betere aansluiting krijg je ook door ervoor te zorgen dat jongeren hun school afmaken met een hogere startkwalificatie. De PvdA wil bedrijven en onderwijs in onze provincie bij elkaar brengen, zodat jongeren worden opgeleid voor beroepen waar hier behoefte aan is. Er zijn daarnaast veel meer stage- en leerwerkplekken nodig. Zonder stage geen diploma. Daarom komt er één stagebank voor heel Noord-Holland zodat jongeren veel gemakkelijker een plek kunnen vinden.

Ook zijn op initiatief van de Partij van de Arbeid in Noord-Holland drie pilots gestart met Social Return. Dat betekent dat bedrijven die voor de overheid een opdracht uitvoeren, en dus van gemeenschapsgeld worden betaald, in ruil daarvoor iets terugdoen. Zij bieden bijvoorbeeld stageplekken voor jongeren aan of nemen mensen in dienst uit kwetsbare groepen. Zonder dat dit ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen.

De drie pilots waren bijzonder succesvol. In 2015 wil de PvdA dit principe van Social Return zo snel mogelijk invoeren bij álle aanbestedingen en inkoopcontracten. De provincie wil bovendien alleen in zee gaan met bedrijven die goed werkgeverschap tonen. De boodschap is duidelijk: wij willen in Noord-Holland geen schijnconstructies met zzp’ers of werknemers uit het buitenland.

De Provincie Noord-Holland moet volgens de Partij van de Arbeid een werkambassadeur benoemen die zich met al deze zaken gaat bezighouden. Zo gaan we de komende jaren werk maken van werk, zodat niemand aan de kant blijft staan.

Meer lezen over onze plannen? Bekijk hier onze werkagenda:

De provincie als aanjager van de regionale economie