Jouw idee, mening of probleem onder de aandacht

Door Jorrit Carton op 6 oktober 2021

Noord-Hollanders denken graag mee met de provincie. Maar hoe breng je jouw idee, mening of probleem zo goed mogelijk onder de aandacht? Een werkgroep met Statenleden, Gedeputeerden en ambtenaren evalueren het burgerparticipatiebeleid om met verbetervoorstellen te komen. Jouw ervaring helpt ons hierbij.

De PvdA Noord-Holland wil een meer open besluitvorming. Nu hoor ik je denken, Jorrit wat bedoel je hiermee? Wij vinden het van belang dat de stappen om tot een besluit of beleid te komen voor iedereen te volgen is. Dit betekent ook dat jij weet wanneer je op welke punten inbreng kan leveren. En duidelijk is wat hiermee gebeurt.

Eenvoudig is het niet. Wanneer is er voldoende geparticipeerd? Hoe organiseer je dit als tientallen projecten tegelijkertijd lopen? Als een deel van de inwoners ons weet te vinden en anderen helemaal niet? Wanneer betrek je inwoners? En wat verwachten zij als zij met ons meedenken? En wat doe je met hun inbreng? En meer..

Met deze vragen gaat de werkgroep burgerparticipatie aan de slag. Ongeveer elke maand komen wij bij elkaar om samen het beleid te evalueren en experts en inwoners te raadplegen. Dit moet uiteindelijk leiden tot voorstellen om de werkwijze in Noord-Holland te verbeteren. Zo komen wij tot beter beleid en blije inwoners.

Jouw ervaring helpt ons hierbij. Heb je ingesproken bij een vergadering, ben je aanwezig geweest bij bijeenkomsten van de provincie of heb je andere initiatieven genomen? Deel je ervaring met ons. Dit kan al door met mij of de andere Statenlede contact op te nemen.

Wil je je ervaring delen? Mail naar: [email protected] Benieuwd hoe je nu al kan meedenken? Op de website van Provincie Noord-Holland staan de mogelijkheden op een rij: https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Inspraak

Jorrit Carton

Jorrit Carton

Als kind droeg ik met trots een t-shirt met de tekst: “Why should i tidy my room when the whole world is a mess”. Mijn strijd voor een rechtvaardige wereld was begonnen. Deze strijd bestaat uit de ervaringen en verhalen van mensen, ook die van jou. Kan ik wel zeker zijn van een schone en

Meer over Jorrit Carton