Door op 29 juni 2015

Kaderbrief 2016

De kaderbrief 2016 is de eerste kaderbrief van de nieuwe coalitie. Een coalitie met volop ambitie op het gebied van werkgelegenheid, economische en ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, waar de PvdA met trots en vertrouwen aan deelneemt. De ambities voor de komende jaren zijn vastgelegd in het coalitieakkoord ‘Ruimte voor groei’. Deze eerste kaderbrief is, mede daardoor, beleidsarm. Het coalitieakkoord vormt immers de basis voor het beleid in de komende periode.

Het is wel van belang dat de in het coalitieakkoord geformuleerde ambities zo snel mogelijk worden omgezet in een concreet uitvoeringsprogramma. De PvdA dringt er bij GS op aan om dit als belangrijke prioriteit te beschouwen. Zo maken we onze ambities uitvoerbaar en meetbaar – niet alleen voor onszelf, maar ook voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en de burgers van Noord-Holland.

Ook wil de PvdA hierbij nogmaals het belang benadrukken van een duurzame toekomst en de strijd tegen klimaatverandering. De recente gerechtelijke uitspraak in de zaak die door Urgenda was aangespannen tegen het Rijk drukt ons met de neus op de feiten: we doen als overheid niet genoeg om de schadelijke effecten van klimaatverandering tegen te gaan. Dat moeten we ons ook als provincie aantrekken. Gelukkig hebben we in het coalitieakkoord heldere ambities geformuleerd waar het om duurzaamheid gaat. We vragen GS wel om de landelijke ontwikkelingen scherp in de gaten te houden bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma.

De PvdA vindt het belangrijk dat provinciale middelen een zo transparant en doelmatig mogelijke besteding krijgen. De omschakeling van boekjaarsubsidies naar doelsubsidies vinden wij in dat licht een goede zaak. Vele organisaties, die voorheen van de provincie jaarlijks subsidie ontvingen, hebben inmiddels de omschakeling gemaakt naar subsidie op projectbasis. De Milieufederatie is dat echter tot op heden niet gelukt en vreest in 2016 haar deuren te moeten sluiten. Aangezien de Milieufederatie een belangrijke bijdrage levert aan de milieu- en klimaatdoelstellingen in Noord-Holland roepen we GS op om met de Milieufederatie in gesprek te blijven om tot een oplossing te komen. De handschoen moet echter wel nadrukkelijk door de Milieufederatie zelf worden opgepakt; verlenging van de boekjaarsubsidie is wat ons betreft geen optie.