Door Thelma Pondaag op 29 november 2013

Kandidaten voor het Gewestelijk Bestuur gezocht!

Het Gewest Noord-Holland is op zoek naar ondernemende bestuurders met hart voor de PvdA en in het bijzonder voor de provinciale politiek. Met drie verkiezingen voor de deur in de komende anderhalf jaar is er ontzettend veel te doen binnen de Noord-Hollandse afdelingen. Iets voor jou? Stel je dan nu kandidaat!

Procedure

Bij de verkiezingen voor het Gewestelijk Bestuur in maart  2014 zullen zeven plekken in het bestuur vrijkomen, waaronder de functie van secretaris. Het bestuur telt in totaal dertien leden. De profielschetsen voor zowel de functie van secretaris als de functie van bestuurslid vind je hieronder. Partijgenoten die de ambitie hebben actief te worden  in het  Gewestelijk Bestuur worden verzocht hun kandidaatstelling in een brief met CV toe te lichten. De kandidaatstelling sluit op 31 december 2013! Er is een kandidaatstellingscommissie ingesteld die kandidaten na een brievenselectie zal uitnodigen voor een gesprek. Deze gesprekken zullen begin 2014 plaatsvinden.

Sollicitatiebrieven en CV’s kunnen worden opgestuurd naar: Secretariaat Gewest Noord-Holland | Kerkstraat 201 | 1511 EE te Oostzaan | secretariaatgewestnh@pvda.nl

Meer informatie:

Procedure verkiezing bestuur Gewest NH

Profielschets gewestelijk secretaris

Profielschets gewestelijk bestuursleden