Kiezen voor de Wadden is kiezen voor natuur

Door Gert-Jan Leerink op 24 september 2020

In de commissievergadering NLG is gesproken over een nieuwe gebiedsagenda voor het Waddengebied. Wat de PvdA betreft zijn er drie heldere uitgangspunten:

  1. Natuur en ecologie moeten op één staan
  2. Direct gevolgd door de leefbaarheid voor de mensen in het gebied.
  3. Met op gepaste afstand een economie die daar bij past.

We vinden het een prestatie dat het gelukt is met zoveel uiteenlopende partijen tot een agenda te komen. Er staan veel goede in de voorgestelde gebiedsagenda. Maar voor die eenstemmigheid wordt wel een prijs betaald. Zo wordt er in de voorgestelde gebiedsagenda hardop gedroomd over het Waddengebied in 2050, maar zodra belangen gaan schuren, wordt de vlucht naar voren genomen. “In 2050 vindt er geen gaswinning of winning van andere delfstoffen meer plaats”, wordt er bijvoorbeeld geschreven. Daar zijn we het als PvdA van harte mee eens, maar op dit moment worden er op alle niveaus nog volop vergunningen afgegeven. Een concreet plan of concrete tijdlijn voor wanneer de winning van die delfstoffen dan echt stopt, wordt niet gegeven.  Een ander voorbeeld van dromerij: “In 2050 gaan ecologie en economie hand in hand”. Dat is een loffelijk streven, maar de ervaring leert dat als je zo’n uitspraak niet onderbouwt de economie meestal toch aan het langste eind trekt. Wij kunnen ons dan ook vinden in het commentaar van de Waddenvereniging, die helaas besloten heeft de gebiedsagenda niet te ondertekenen: “Er worden wel doelen geformuleerd, maar het blijft onduidelijk hoe die gehaald gaan worden. Alle bekende ‘schuurpunten’ tussen natuur, landschap en economie worden effectief uit de weg gegaan.  Een gestructureerde aanpak lijkt er niet in te zitten.” De PvdA  heeft het college van GS  gevraagd namens de provincie Noord-Holland deze zorgen aan te kaarten.  Het Waddengebied is gebaat bij scherpere keuzes en als we die maken, komt misschien ook de Waddenvereniging wel weer aan boord.

Gert-Jan Leerink

Gert-Jan Leerink

‘Alles van waarde is weerloos’. Deze vijf woorden van Lucebert vatten perfect samen wat mij drijft in de politiek. Ik ben al best lang politiek actief. Ik heb in Alkmaar in de raad gezeten en ik ben wethouder geweest. De reden dat ik voor Provinciale Staten gekozen heb, is dat door de jaren heen, vanuit

Meer over Gert-Jan Leerink