9 maart 2016

Kom op de jaarvergadering!

Op 19 maart is na de Regiodag (zie elders) de jaarvergadering van het Gewest Noord-Holland. Naast de klassieke agendapunten gaat het ook over de actualiteit en worden 7 bestuursleden gekozen. Hieronder de agenda en links naar de vergaderstukken.

Agenda Gewestelijke Vergadering:

13.30: Opening; vaststellen agenda; mededelingen; verslag 12 december; actualiteit uit de Staten en de Waterschappen.

14.45: Jaarverslag; Jaarrekening; verslag kascontrole.

15.15: Bestuursverkiezingen (voordracht; presentatie; stemmingen).

Er worden conform het rooster van aftreden 7 bestuursleden gekozen. De voorzitter en penningmeester worden in functie gekozen en overigens zijn er 5 zetels in het algemeen bestuur beschikbaar. Als het nieuwe reglement (door het congres vastgesteld op 13 februari) al geldig is, geldt het principe van ‘one man, one vote’. Zo niet dan vindt de besluitvorming nog plaats via de gewogen stemmen van de Gewestelijk Afgevaardigden.

Verslag GV 12-12-2015

JaarverslagGewestNH2015

Jaarrekening-Noord_Holland-2015-20160302125952

Evaluatie ledenraadpleging lijsttrekker PS15

Voordracht kandidaten GB PvdA NH 2016