Door Thelma Pondaag op 15 november 2016

Kom op het voorcongres van PvdA Noord-Holland!

Op zaterdag 19 november a.s. organiseert het Gewest Noord-Holland een voorcongres in het kader van de nieuwe Ledendemocratie. Het thema is het verkiezingsprogramma. 

 

 

 

Calvijn College | Pieter Calandlaan 3 | Amsterdam

Aanvang 11.00 (zaal open 10.30)

Afsluiting omstreeks 13.00  Het kan ook wat later worden, afhankelijk van het verloop van de discussie over de amendementen.

Je bent  al in de gelegenheid om voorstellen in te dienen via de Ledenkamer van de landelijke partij en daarnaast zal op de 19e de gelegenheid bestaan om bij aanvang van de bijeenkomst moties of amendementen in te dienen. Als een voorstel een meerderheid van de vergadering krijgt, zal het direct in het landelijke Stemlokaal  worden geplaatst.

Klik  hier voor de handleiding m.b.t. amenderen.