Komen wij bij jou langs?

8 oktober 2021

Iemand die de moeite neemt een commissievergadering van Provinciale Staten (PS) bij te wonen, vliegt al snel allerlei afkortingen en cijfers om de oren. Maar achter die afkortingen en cijfers gaan altijd mensen schuil. En die mensen, daar gaat het natuurlijk om. Daarom is het goed er zo veel mogelijk op uit te trekken, het provinciehuis uit, de provincie in. Fijn dat dit na een jaar van ‘digitaal corona vergaderen’ weer kan.

Afgelopen maandag werd er door PS een werkbezoek gebracht aan de omgevingsdienst en Tata in Wijk aan Zee. Als fractie waren we de week daarvoor ook al in Wijk aan Zee om ons door bewoners bij te laten praten over de laatste stand van zaken. Als het gaat om gezondheid, milieu en de toekomst van duurzame werkgelegenheid is er zoveel aan de hand in het IJmond gebied dat we hier absoluut bovenop willen zitten. In de middag werd een bezoek gebracht aan de polder Westzaan waar de provincie samen met boeren, bedrijven, natuurbeschermers en andere belanghebbenden bezig is te kijken hoe de verschillende opgaven die er in dit gebied liggen, o.a. als het gaat om stikstof reductie, herstel van biodiversiteit, bodemdaling, samen te brengen in een plan voor het gebied. Naast deze door de provincie georganiseerde bezoeken trekken we ook als PvdA fractie zo veel mogelijk de provincie in.

Dus is er een plek of een initiatief dat u ons graag wil laten zien, omdat er kansen liggen of omdat u zich juist zorgen maakt, laat het ons weten, we komen graag langs.