Samen tegen laaggeletterdheid!

Door Tim Wagelaar op 14 april 2022

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen in Noord-Holland mee kan doen aan de samenleving. Helaas is dit voor teveel mensen nog lastig omdat zij laaggeletterd zijn. Dit betekent dat ze moeite hebben met lezen, schrijven of reken en vaak ook digitale vaardigheden. Voor deze mensen heeft dat grote gevolgen: zo zijn laaggeletterden vaker werkeloos, ongezonder en leven korter.

Volgens de PvdA kan de provincie Noord-Holland meer doen in de strijd tegen laaggeletterdheid. Daarom hebben we een discussiestuk opgesteld over het onderwerp. De taak van provincies is bij dit onderwerp namelijk niet duidelijk vastgelegd. Dit betekent dat provincies zelf moeten bepalen wat ze doen. Wel raakt het aan onderwerpen waar de provincie wel een duidelijke taak heeft, zoals bibliotheken en de arbeidsmarkt. Bovendien doen andere provincies al meer in de strijd tegen laaggeletterdheid.

Duo-statenlid Tim Wagelaar zegt hierover het volgende: “In andere provincies gebeuren fantastische dingen op dit terrein. Zo is Gelderland bezig om bewustzijn te vergroten met de campagne “Gelderland Geletterd”. Overijssel gaat de komende jaren bijna 2 miljoen investeren om bedrijven, inwoners en gemeentes te ondersteunen in hun strijd tegen laaggeletterdheid. Het zou fantastisch zijn als wij als Noord-Holland ook in actie komen.”

In het stuk geven we informatie over het onderwerp en doen een aantal suggesties voor wat de provincie nog meer kan doen. Dit gaan we bespreken in de commissie met de gedeputeerden en de andere partijen. Als daar voldoende steun is, willen we doorpakken zodat we als provincie daadwerkelijk meer gaan doen.

Het stuk staat in de link hieronder. Om het goede voorbeeld te geven staat daar ook een samenvatting in duidelijke taal. Tim Wagelaar zegt hierover het volgende: “Het is belangrijk dat de politiek voor iedereen te volgen is. Zeker bij een onderwerp als dit. Daarom hebben we ook een samenvatting van het stuk die voor iedereen begrijpelijk is”.

De discussienotitie kunt u hier lezen: Discussienota PvdA – Laaggeletterdheid en de provincie Noord-Holland

De samenvatting in duidelijke taal kunt u hier lezen: Discussiestuk laaggeletterdheid – Samenvatting in duidelijke taal

Heb je nog vragen of ideeën over dit onderwerp? Neem contact op met Tim via [email protected] of 06 111 944 07

Tim Wagelaar

Tim Wagelaar

Ik ben actief geworden voor de PvdA om mij in te zetten voor een socialere en eerlijkere wereld. Als jongste kandidaat wil ik voor een frisse wind zorgen en de belangen van jongeren vertegenwoordigen.

Meer over Tim Wagelaar