Landschapsplan rondom de A8/A9

Door Sandra Doevendans op 20 januari 2022

Afgelopen maandag was het zo ver. Het landschapsplan rondom de A8/A9 lag voor in de commissie M&B. Om dit stuk goed te begrijpen moet men ver terug in de geschiedenis. Provinciale Staten heeft het al heel lang over de A8/A9 en in voorgaande Staten heeft de PvdA NH altijd aandacht gevraagd voor de leefbaarheid van de mensen in het gebied, het landschap en de Stelling van Amsterdam. En deze thema’s komen allemaal samen in dit onderwerp.

Rondom Krommenie en Assendelft wonen mensen al heel lang met overlast van geluid, luchtvervuiling en files. Een nieuwe weg, de A8/A9 zou een deel van die overlast weg kunnen nemen, maar we hechten ook aan ons open landschap. Juist daarom heeft de PvdA NH in de vorige Statenperiode gevraagd om een landschapsplan. We willen zeker weten dat het landschap en de Stelling van Amsterdam niet worden aangetast, er liefst zelfs op vooruitgaan. Dit plan is er nu en lag maandagavond voor.

In dit landschapsplan staan meer dan 40 ingrepen om het landschap terug te brengen in de oude staat. De staat zoals toen de Stelling van Amsterdam nog gebruikt werd als verdedigingslinie. Zo worden er bomen weggehaald en in lijnen weer teruggezet op andere plekken. Uiteraard is ook de weg er in getekend die in dit plan verdiept door het landschap wordt aangelegd.

De behandeling van dit plan trok een boel insprekers. Ondanks dat nu alleen het landschapsplan voor lag, ging het ook veel over de weg. Er waren tegenstanders van de weg en voorstanders. Zo vonden de tegenstanders dat het landschap niet mocht worden aangetast, maar ook inwoners van de Broekpolder zijn tegen, deze zijn bang dat zij nu gezondheid- en geluidsoverlast gaan krijgen. Zij gaven aan  dat er genoeg andere mogelijkheden zijn om de knelpunten en overlast voor Krommenie, Assendelft en Saendelft te verhelpen. Maar er waren ook  insprekers uit Krommenie en Assendelft. Zij hopen juist dat de weg er wel komt zodat zij en hun kinderen geen overlast meer hebben van de auto’s die langsrazen.

Voor de PvdA NH zijn leefbaarheid en het landschap allebei erg belangrijk. We zien mooie dingen terug in het landschapsplan, maar willen wel graag weten of Unesco dit met oog op de Stelling van Amsterdam ook zo ziet. Daarnaast is er echt nog  heel veel geld nodig om de weg überhaupt mogelijk te maken. Geld dat de provincie niet heeft en dat dus van het rijk zal moeten komen. Daarom vinden wij dat we de discussie over de weg pas echt kunnen voeren als we zicht hebben op uitsluitsel van Unesco maar ook zicht op de financiën. Omdat dit nog wel even kan duren moeten we in de tussentijd goed kijken hoe we Krommenie en Assendelft kunnen helpen. Zo hebben we eerder al 11 miljoen uitgetrokken voor verbeteringen op korte termijn. Dit blijkt nog niet genoeg, maar we hebben gelukkig ook nog een leefbaarheidsfonds. We hopen dat met geld uit dit fonds op korte termijn extra verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Vanuit de provincie zetten we in op meer inzet van OV en andere innovatieve oplossingen om mensen beter, schoner, sneller en dus met minder overlast van A naar B te laten gaan. Voor nu kunnen we instemmen met het landschapsplan, tegen de tijd dat er een definitief besluit over de weg genomen wordt zal de vraag of deze weg de leefbaarheid van de mensen in dit gebied substantieel gaat verbeteren een belangrijke toetssteen zijn.

 

Sandra Doevendans

Sandra Doevendans

Als een maand oude baby kwam ik uit Sri Lanka naar Nederland door adoptie. Ik ben opgegroeid in Amstelveen, maar uiteindelijk verhuisd naar Amsterdam. Ik sta voor een samenleving waar er voor iedereen een plek moet zijn ongeacht de hoeveelheid geld in je portemonnee, waar je vandaan komt, van wie je houdt, waar je in

Meer over Sandra Doevendans