Let’s make PvdA great again!

8 april 2021

Ik ben Sidney Visser, 34 jaar oud en woonachtig in Haarlem. Sinds 2012 ben ik actief lid van de Partij van de Arbeid. De afgelopen jaren ben ik (duo)raadslid geweest in Haarlem, heb ik als inhoudelijk fractiemedewerker gewerkt voor de PvdA Noord-Holland en ben ik, samen met jou, al jaren enthousiast campagne aan het voeren voor onze partij. Sinds maart 2021 ben ik nu projectcoördinator bij het gewest van de PvdA Noord-Holland om nieuwe communicatievormen te ontwikkelen voor de lokale afdelingen.  Dat gebeurt binnen een team dat hiervoor hard aan de slag gaat en geleidelijk aan groeit. De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 komen – het gaat snel –  al in zicht en er staat nog veel te gebeuren. We hebben een aantal doelen met de verbetering van de communicatie:

  • Bestaande leden binden, enthousiasmeren én activeren voor de afdeling.
  • Nieuwe leden een welkom gevoel geven en kennis laten maken met de afdeling en politiek.
  • Leden en potentiële leden oproepen deel te nemen aan activiteiten.
  • Het zichtbaar maken van lokale standpunten en politici.
  • Aandacht voor de PvdA genereren onder ons potentiële electoraat.

Veel van wat we gaan doen, komt voort vanuit het grote onderzoek dat het gewest verleden jaar hield onder afdelingsbesturen, fracties en “nieuwe” leden (afgelopen 5 jaar lid geworden).

Je zult merken dat het gewest straks, groeiend dit jaar, allerlei zaken rondom communicatie kan aanbieden en faciliteren. We zijn zeer ambitieus!  Denk daarbij aan handleidingen voor goede communicatie via de sociale media, webinars waarbij het gewest niet alleen kan helpen met de techniek maar ook met het faciliteren van goede sprekers, flitscolleges voor nieuwe leden en goede ingangen voor fysieke communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven, flyers, posters en lokale (digitale) ledenbladen.

De komende maand staat voor mij (samen met de portefeuillehouder Bert Breij, gewestbestuurder) in het teken van het schrijven van een plan van aanpak. Daarna gaan we aan het werk met een aantal pilots. Daarover zullen we zeker nog berichten. Omdat wij  geloven in een bottom-up aanpak ben ik altijd bereikbaar voor tips en vragen. Ik hoop dat ik straks op jouw enthousiasme en samenwerking kan rekenen. Met het oog op de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 weet ik dat we straks hele mooie producten en diensten kunnen aanbieden.  We houden je steeds van alles dat nodig is op de hoogte.  En minstens zo belangrijk: je kunt altijd contact met mij opnemen.
Let’s make PvdA great again!

Met vriendelijke groet,

Sidney Visser.  Projectcoördinator PvdA NH
0652373077
[email protected]