Leuke uitnodiging van het Waddenfonds!

Door Annette de Vries op 19 september 2019

Op uitnodiging van het Waddenfonds en het Investeringskader Waddengebied (IKW) zijn fractiegenoot Gert-Jan Leerink en ik naar Friesland afgereisd.

De PvdA N-H vindt het belangrijk dat iedereen kan genieten van groen en natuur. Het Waddengebied maakt daarvan een belangrijk onderdeel uit. Dit moet beschermd worden! En tegelijkertijd verbeteren we de biodiversiteit en stimuleren we natuurinclusief boeren. Niet alleen op de eilanden, ook op het vasteland achter de dijken. Daarvoor zijn het Waddenfonds en het IWK belangrijk.

Het gaat om veel geld voor een kwetsbaar gebied. Inmiddels zijn door de fondsen circa tweehonderd initiatieven gehonoreerd, keurig verdeeld over de drie provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen.

PvdA N-H vroeg ook oog te hebben voor de duurzaamheid van de projecten.

Een bezoek aan de prachtige kwelders ter hoogte van het recreatiegebied De Zwarte Haan was met dit prachtige weer puur genot.

Een gastspreker uit Bangladesh lichtte toe hoe groot de problemen in de delta daar zijn door hevige overstromingen, extreme droogte, migratie en grote armoede mede als gevolg daarvan. We waren er stil van. Mooi was hoe enthousiast hij vertelde over de oplossingen die op micro- en macroniveau worden toegepast in Bangladesh. Hij zag het ook als een kans om de vaak erbarmelijke woonomstandigheden van bewoners aan te pakken.

Een mooie dag met inspirerende sprekers in een prachtig gebied.

Annette de Vries

Annette de Vries

Samenleven doe je niet alleen! Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen heb ik mij afgelopen jaar kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik leef en werk vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Een groot rood hart. Ik ben jurist geworden in de hoop kwetsbare mensen te

Meer over Annette de Vries