Door Nico Papineau Salm op 8 februari 2017

Luchtkwaliteit langs A2 bij 130 km moet goed gemonitord worden!

Minister Schultz heeft onlangs besloten dat er vanaf 1 januari 2018 130 km gereden mag worden op de rijksweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam. In maart 2016 heeft de PvdA fractie in provinciale staten al aandacht gevraagd voor de gezondheid van de bewoners langs deze snelweg.

De kans dat de luchtkwaliteit verslechterd bij 130 km is duidelijk aanwezig. De minister heeft nu aangegeven dat de Europese norm niet overschreden zal worden. De PvdA fractie vindt dat de provincie  de luchtkwaliteit langs de A2 in de komende jaren actief moet monitoren en heeft dit onlangs in de commissie Natuur, Landschap en Milieu opnieuw aan de orde gesteld.

Onze gedeputeerde Adnan Tekin, die verantwoordelijk is voor het milieubeleid, onderschrijft het belang van gezonde lucht en heeft toegezegd dat de staten nog in 2017 worden geïnformeerd over de actuele situatie langs de A2 én hoe er vanaf 1 januari 2018 systematisch gemeten gaat worden.

De PvdA fractie zal de meetresultaten actief volgen en in actie komen wanneer de afgesproken norm wordt overschreden. In het verlengde hiervan vindt de PvdA fractie dat de luchtkwaliteit in heel Noord-Holland beter in beeld gebracht moet worden. Nu wordt door verschillende instanties de luchtkwaliteit gemeten. Echter, dit gebeurd op onregelmatige momenten en lang niet overal. Dit kan en moet beter! De gedeputeerde heeft inmiddels toegezegd dat hij binnenkort met een notitie komt over de situatie van het meten van de luchtkwaliteit in de hele provincie.

Nico Papineau Salm

Nico Papineau Salm

Al jaren ben ik actief voor de PvdA. Eerst als raadslid van de stadsdeelraad in Zeeburg (Amsterdam), daarna stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar statenlid. Kennis van en ervaring met de provinciale politiek heb ik opgedaan bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht van 1991-2006. Als voorzitter van de Hollandsche Molen zet ik mij in voor monumentale

Meer over Nico Papineau Salm