Door op 7 maart 2012

Meer aandacht nodig voor starters in provinciaal beleid

De provincie Noord-Holland moet het huidige woonbeleid tegen het licht houden en kijken wat het effect is voor starters op de woningmarkt. Daarnaast moet de provincie met voorstellen komen om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren. Een motie van PvdA en GroenLinks met die strekking werd maandag 5 maart aangenomen door Provinciale Staten van Noord-Holland.

Op 27 september 2010 namen Provinciale Staten een motie van de PvdA en GroenLinks aan die Gedeputeerde Staten oproept om startersleningen en duurzaamheidsleningen in te zetten en daar een fonds voor op te zetten. Tussen 2010 en nu heeft deze motie echter niet geleid tot concrete maatregelen. Gedeputeerde Staten geven aan niets te zien in startersleningen, maar komen niet met alternatieven.

PvdA-statenlid Naima Ajouaau: “De kansen voor starters in Noord-Holland worden steeds slechter, mede als gevolg van de economische crisis en de positie van de banken. Het is voor veel jonge inwoners van onze provincie nauwelijks nog mogelijk om een woning te kopen en ook op de huurmarkt krijgen zij nauwelijks een kans. Wij willen daarom dat Gedeputeerde Staten met concrete voorstellen komen om starters op de woningmarkt te ondersteunen.”