Meer aandacht voor fiets, OV en landschap bij uitwerking project Duinpolderweg

10 oktober 2018

Bij de zomernota hebben D66 en PvdA bevestiging gekregen voor aanpassingen voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek (voorheen Duinpolderweg). In de uitwerking komt er meer aandacht en geld voor de fiets, wordt verdiepte aanleg door de Oosteinderpolder en aquaduct onder de ringvaart als optie voorgelegd en de doortrekking naar de N206 geschrapt. Ook komt er helderheid over het hoogwaardig openbaar vervoer en over de deelprojecten gaat in het vervolg apart besloten worden.

Vorig jaar hebben de coalitiepartijen VVD, D66, PvdA en CDA besloten om een aantal extra investeringen te doen. De vrijgemaakte middelen kunnen nu ingezet worden voor duurzame vormen van vervoer en landschappelijke kwaliteit.

“Na het eerder genomen besluit in Zuid-Holland zijn er nu ook in Noord-Holland eenduidige kaders meegegeven voor de verdere uitwerking van de plannen,” stelt Andries Tijssens, woordvoerder mobiliteit van D66 Noord-Holland, “Dan kunnen er later goed afgewogen besluiten genomen worden over de extra maatregelen”. Voor het einde van het jaar komt het college met een voorstel naar Provinciale Staten.

“Door de gefaseerde aanpak kan het participatieproces met inwoners lokaal goed voortgezet worden, bijvoorbeeld over nut en noodzaak van de rondweg bij Zwaanshoek” stelt Nico Papineau Salm, woordvoerder mobiliteit van de PvdA Noord-Holland, “Ook zal er over de HOV-verbinding van Schiphol met Lisse en Noordwijk meer duidelijkheid komen.”

 

Dit is een gezamenlijk bericht van PvdA en D66 Noord-Holland