13 maart 2015

Meer betaalbare woningen voor alle inkomens

We willen allemaal goed en veilig leven in Noord-Holland. De Partij van de Arbeid maakt sociale en duurzame keuzes zodat iedereen lekker kan wonen op de plaats die hij zelf wil. Of je nu in een stad als Amsterdam, Alkmaar of Hoorn woont, of in een dorp midden in de Wieringermeer of West-Friesland.

Om te wonen heb je in de allereerste plaats een huis nodig. De Partij van de Arbeid vindt dat wonen betaalbaar moet blijven voor ieder inkomen. Door voldoende woonaanbod te creëren voor middeninkomens, blijven er voldoende goede woningen beschikbaar voor mensen met een laag inkomen.

Maar vooral starters op de woningmarkt met een middeninkomen, die hebben het lastig in Noord-Holland. Voor deze groep zijn er op dit moment te weinig betaalbare koop- en huurwoningen. Zij komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, en worden dus gedwongen om in de vrije sector te kopen of te huren.

De PvdA wil dat er voor deze groep, de middeninkomens, meer bereikbare koopwoningen tot 170.000 euro worden gebouwd en huurwoningen tussen de 700 en 900 euro per maand. Bij nieuwbouw en renovatieprojecten moet de provincie hierover harde afspraken maken met gemeenten en projectontwikkelaars, zodat ten minste 25% van de woningen ‘sociaal bereikbaar’ is voor iedereen die niet in aanmerking komt voor sociale woningbouw.