Door op 17 december 2013

Milieuagenda PvdA Noord-Holland aangenomen

Maandag is tijdens de Provinciale Statenvergadering de milieuagenda van de PvdA Noord-Holland unaniem aangenomen. PvdA-Statenlid Gohdar Massom: “De milieuagenda legt de lat voor de provincie hoog wat duurzaamheid betreft. Zo hoopt de PvdA ervoor te zorgen dat Noord-Holland in 2015 de meest duurzame provincie van Nederland is.”

De maatregelen in de milieuagenda betreffen onder andere extra aandacht en geld ten behoeve van betere luchtkwaliteit in Noord-Holland, een grotere provinciale bijdrage aan de reductie van geluidshinder, het gebruik van de ‘roetmaat’ stimuleren en het op korte termijn aanpakken van sterk verontreinigde locaties; deze moeten voor 2015 worden gesaneerd. Massom: “Ook willen we komen tot een kennisalliantie met gemeenten, universiteiten, hogescholen en milieuorganisaties. Dit om ervoor te zorgen dat slimme, duurzame oplossingen direct breed kunnen worden opgepakt.”

Op milieugebied heeft de provincie Noord-Holland veel in gang gezet de afgelopen jaren. De PvdA vindt echter dat er meer nodig is om de ambitie van een duurzaam Noord-Holland binnen bereik te brengen. Daarom heeft de PvdA Noord-Holland de milieuagenda ‘Naar een Schoner Noord-Holland’ opgesteld en deze op 1 februari 2013 aangeboden aan gedeputeerde Talsma.

Initiatiefvoorstel Naar een Schoner Noord-Holland