Natuurwaarden van het Schagerwad

Door Aukelien Jellema op 5 februari 2022

Het Schagerwad, ook wel Rietbos genoemd, is een natuurgebied gelegen aan de Westfriese Omringdijk in het polderlandschap ten noordoosten van Schagen. Onze PvdA-afdeling Schagen heeft ambities om dit cultuurhistorische natuur / agrarisch gebied qua natuurwaarden te versterken. Wellicht zelfs om er een landschapspark van te maken.

Is dat een goed idee? En… waar dan te beginnen?

Omdat het Schagerwad van oudsher de bestemming heeft van- en in gebruik is als agrarisch gebied, ligt het voor de hand om vooral de plaatselijke agrariërs (en bewoners) vanaf het begin bij eventuele plannen te betrekken. Daarom organiseerde de Schagense PvdA op vrijdag 4 februari een bijeenkomst over het gebied. Deze bijeenkomst vond plaats bij de familie Wennekers. Zij bestieren hun biologische varkenshouderij aan de Westfriesedijk, even ten westen van het Schagerwad.

 

 

Zo’n 35 mensen namen vrijdagochtend in de schuur van de familie Wennekers plaats op de stro-balen. Gert Jan Leerink en ondergetekende ware erbij. Voorzitter van de Schagense PvdA-fractie Jan schrijver beet het spits af. Hij blikte in vogelvlucht terug op de rijke cultuur-historie van het Schagerwad, dat zijn oorsprong vindt in de vroege Middeleeuwen toen Schagen via uitlopers van de Waddenzee bijna aan zee lag. Na de Sint Luciavloed (in 1287), waarbij grote delen van (West) Friesland onder water liepen, werd er een begin gemaakt met bedijking en inpoldering van het gebied. Veel veiliger voor mens en dier maar tevens het begin van het einde voor het Schagerwad.

Jan Schrijver, fractievoorzitter PvdA Schagen

 

 

Gert Jan Leerlink (met pet) luistert naar het betoog van Hans Westrik

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegenwoordig is het gebied van het Schagerwad in beheer bij Staatsbosbeheer (SBB). En is het deel ten westen ervan nu in gebruik als varkenshouderij. In 2010 begon de familie Wennekers op eigen initiatief met het inrichten van een plas-dras gedeelte op hun gronden. “We wisten nog niet precies hoe dat aan te pakken, aldus Ruud Wennekers, we zijn gewoon maar begonnen”. Het eerste jaar na de gebiedsinrichting gebeurde er niets. Maar in het tweede jaar kozen enkele grutto-paartjes het gebied uit om te nestelen. Nu, 12 jaar later, doen er ieder jaar zo’n 300 grutto’s het gebied aan, om te foerageren en op te vetten. Zo’n 40 tot 60 paren blijven er om hun broedsels groot te brengen. Maar daarnaast zijn er ook nog heel veel andere soorten te vinden: scholeksters, lepelaars, kluten, kieviten, zilverreigers, diverse eenden-soorten en zelfs roerdompen hebben er hun leefgebied gevonden.

Dit succes smaakt naar meer en de PvdA-Schagen zou dan ook graag zien dat het gebied van het Schagerwad zich kan ontwikkelen zoals het plas-drasgebied van de varkenshouderij. Om het gehoor van deze bijeenkomst een indruk te geven hoe rijk aan vogelsoorten zo’n gebied kan worden, werden er 2 filmpjes vertoond, gemaakt door Hans Westrik. Hans is een fervent amateur filmer/fotograaf en als vrijwilliger actief bij diverse terreinbeherende organisaties (TBO’s). Hij brengt vele uren door op de dijken rondom het gebied. Dat levert prachtige (film)beelden op.

https://www.actiefmetbeeld.nl/schagerwad-2021-waakzame-weidevogels.html

 

Ruud Wennekers met de Gouden Roerdomp 2016

Lida Wennekers ontvang bloemen uit handen PvdA-Schagen lijsttrekker Vera van Vuuren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarna was het woord aan agrariër Wennekers zelf. Met zijn inspanningen voor de weidevogels heeft hij al meerdere prijzen in de wacht gesleept, waaronder – in 2016,de Gouden Roerdomp, een prijs op het gebied van biodiversiteit, ingesteld door de provincie Noord Holland

De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie onder leiding van Samuel Muntjewerf, kandidaat- raadslid voor de PvdA Schagen (nummer 2 op de kieslijst). In deze discussie werd duidelijk dat gebruikers en bewoners van het gebied van het Schagerwad nog wel de nodige vragen hadden over wát een ‘landschapspark’ nu precies is, wat het behelst en welke (natuur)regels er voor (zouden) gelden.

Het begrip landschapspark wordt in de provincie nauwelijks gebruikt. Wel zijn daar het ‘Beschermd Provinciaal Landschap en het programma versterking biodiversiteit. Maar het begrip landschapspark wordt eigenlijk niet gebezigd.

Om die reden gaat een vertegenwoordiging vanuit de Schagense fractie binnenkort ook rond de tafel met SSB, om in een eerste verkenning de ambities vanuit de PvdA-Schagen te bespreken.

Het is uitermate belangrijk dat verwachtingen rondom het (upgraden van het) gebied voor iedereen helder zijn. Een gedragen plan is immers zoveel kansrijker!

Dus… to be een landschapspark, or not to be een landschapspark, dat is de vraag die in de nabije toekomst beantwoord moet worden.

In ieder geval was deze bijeenkomst, bij de gastvrije familie Wennekers, een uitstekend startschot daarvoor.

 

 

 

 

 

 

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema