Niet alles kan: PvdA kiest voor natuur én wonen!

Door Gert-Jan Leerink op 26 september 2019

PvdA kiest voor een gezonde leefomgeving.

De PvdA fractie Noord-Holland heeft met belangstelling kennis genomen van het rapport van de commissie Remkes. Dit rapport – er werd reikhalzend naar uitgekeken – werd op 25 september jl. in Den Haag gepresenteerd.

Komende tijd zullen we in Provinciale Staten het gesprek aangaan over de vraag wat het allemaal betekent voor Noord-Holland. Voor de PvdA is het belangrijk dat er nu echt wordt doorgepakt. We willen zonder mitsen en maren recht doen aan wat we hebben afgesproken over de bescherming van onze leefomgeving en natuurgebieden: niet nog meer stikstof.

De onderzoekscommissie viel met de presentatie van het rapport met de spreekwoordelijke deur in huis door te stellen dat ‘de tijd van juridische trucs en listen ècht voorbij is’. Er zijn maatregelen nodig die echt zoden aan de dijk zetten, aldus de commissievoorzitter, en daarbij zijn een aantal noodmaatregelen echt noodzakelijk.

Er wordt door de commissie medewerking gevraagd vanuit alle sectoren. Johan Remkes ging vooral in op de veehouderij, het verkeer, de bouw en de industrie. Voor de veehouderij worden oplossingen gezocht in de richting van sanering of opkopen van bedrijven in de buurt van natuurgebieden en in het verkeer moeten de maximum snelheden naar beneden.

Voor de bouw stelt de commissie dat áls er ruimte is om projecten weer op te starten, een aantal doelen voorrang hebben. Bijvoorbeeld bouwprojecten met tijdelijke stikstofuitstoot, zeker als die na voltooiing minder of nul uitstoot opleveren. Dat biedt volgens de PvdA openingen voor het tóch realiseren van betaalbare woningbouw, waaraan in grote delen van onze provincie dringend behoefte bestaat. Vooropgesteld, natuurlijk, dat deze woningen klimaat neutraal en circulair worden gebouwd.

Dat is niet alleen in het allergrootste belang voor de natuurgebieden en de biodiversiteit maar óók voor het welzijn en de gezondheid van onze Noord Hollandse inwoners. Hiermee verbeteren we de leefbaarheid in onze hele provincie, buiten én binnen steden en dorpen. We zijn dus blij dat de commissie Remkes niet op zoek is gegaan naar een nieuwe trucs maar voor reële oplossingen pleit. De commissie schrijft ook: ‘compensatie moet in beginsel worden gerealiseerd vóórdat met een project kan worden begonnen’.

Dit betekent wat ons betreft niet dat de Provincie op slot gaat. Te veel mensen wachten immers al te lang op een fatsoenlijk, betaalbaar huis. Het zal wel betekenen dat er scherpe keuzes gemaakt moeten worden. De PvdA wil voor alles zo snel mogelijk doorgaan met het bouwen van (duurzame) en betaalbare woningen in Noord-Holland. Alle mensen in Noord Holland zullen de gevolgen van deze voorgestelde nieuwe stikstofaanpak gaan ervaren. Het is daarbij zeker niet de bedoeling dat een sector de zwarte piet toegespeeld krijgt. Niet de ondernemers, niet de agrariërs. We hebben allemaal bijgedragen aan het probleem, nu zullen we allemaal moeten bijdragen aan de oplossing. Alle sectoren zullen hun aandeel moeten gaan leveren waarbij de landelijke, maar vooral ook de provinciale overheid de regierol moet nemen.

Deze stikstofcrisis vergt onconventionele maatregelen. Als dit betekent dat hiervoor de maximum snelheid op bepaalde wegen moet worden aangepast of dat veehouders moeten worden uitgekocht en daarvoor fair worden gecompenseerd, dan moet daar snel werk van worden gemaakt. Want de commissie Remkes heeft gelijk: Niet alles kan. Maar er moet wel veel gebeuren en vooral ook snel. Aan de slag!

Gert Jan Leerlink en Aukelien Jellema

Gert-Jan Leerink

Gert-Jan Leerink

‘Alles van waarde is weerloos’. Deze vijf woorden van Lucebert vatten perfect samen wat mij drijft in de politiek. Ik ben al best lang politiek actief. Ik heb in Alkmaar in de raad gezeten en ik ben wethouder geweest. De reden dat ik voor Provinciale Staten gekozen heb, is dat door de jaren heen, vanuit

Meer over Gert-Jan Leerink