Noord-Holland stuurt op vestigingsvoorwaarden voor datacenters

Door Jorrit Carton op 5 februari 2022

Datacenters liggen onder een vergrootglas. Een recent voorbeeld uit het nieuws is het datacenter van Meta in Zeewolde, Flevoland. Ook dichter bij huis staan datacenter onder de aandacht. Bijvoorbeeld in de Wieringermeer met grote datacenters van Google en Microsoft.

Net als veel inwoners in onze provincie, maakt de PvdA Noord-Holland zich zorgen over de impact van datacenters op de leefbaarheid in de omgeving. Met name de hyperscale datacenters. Grote dozen in het landschap, verbruik van groene energie bedoeld voor omwonenden of de hoeveelheid gebruik van drinkwater.

Datacenter zijn echter ook niet meer weg te denken. De PvdA vindt het dus belangrijk om met elkaar vast te stellen waar en onder welke strenge voorwaarden dit wel of niet mogelijk is. Wij zijn dan ook blij dat wij hier met de datacenterstrategie als Noord-Holland richting aan geven.

In de Statenvergadering van 31 januari stond de datacenterstrategie van de provincie Noord-Holland op de agenda. Noord-Holland is hiermee de eerste provincie in Nederland met een strategie om regels te stellen voor de vestiging van datacenters.

Alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon kunnen nog nieuwe datacenters worden gevestigd. En er komen afspraken over de inpassing in het landschap, het gebruik van energie, water en het benutten van restwarmte.

Met de datacentersector maakt de provincie ook aanvullende afspraken over duurzaamheidsprestaties. Via vergunningverlening, toezicht en handhaving stuurt Noord-Holland op naleving van de regels in bestemmingsplannen en op het gebied van milieu.

Hier zijn wij als fractie blij mee. Het succes van deze datacenterstrategie hangt alleen af van de concrete uitwerking van de vestigingsvoorwaarden, het meenemen van belangen van de omgeving en of wij daar goed op kunnen sturen. Zeker bij onwenselijke bedreigingen van de hyperscales.

In een aangenomen motie van GroenLinks, PvdA, JA21 en ChristenUnie spraken wij ons uit over de onwenselijke bedreigingen van hyperscales. En het verzoek aan Gedeputeerde Staten landelijk in gesprek te gaan over harde instrumenten om hierop te sturen en dit mee te nemen in de evaluatie van het beleid.

De datacenterstrategie is hier te vinden:

 

Jorrit Carton

Jorrit Carton

Als kind droeg ik met trots een t-shirt met de tekst: “Why should i tidy my room when the whole world is a mess”. Mijn strijd voor een rechtvaardige wereld was begonnen. Deze strijd bestaat uit de ervaringen en verhalen van mensen, ook die van jou. Kan ik wel zeker zijn van een schone en

Meer over Jorrit Carton