Ontwikkeling datacenters Middenmeer

Door Gert-Jan Leerink op 18 december 2020

De SP heeft in de statenvergadering van 14 december terecht aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen rond datacenters, in zijn algemeenheid en meer specifiek in Middenmeer.

Als PvdA maken we ons hier ook grote zorgen over, daarom hebben we 6 november een minisymposium georganiseerd over de in snel tempo toenemende verdozing van Noord-Holland, en de gevolgen die dit heeft voor het Noord-Hollands landschap. Verslag symposium Daarbij gaat het naast distributiecentra en de agro industrie wat de PvdA betreft ook nadrukkelijk ook over opmars van datacentra. Tijdens dit symposium, waar naast vertegenwoordigers van gemeenten, het College van Rijksadviseurs en de Dutch Data Centra Association, is de problematiek scherp neergezet en heeft onze eigen Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) aangekondigd op korte termijn met een advies aangaande de verdozing van het landschap te komen. Voor onze fractie is dit symposium aanleiding geweest een discussienotitie te schrijven en in te dienen waarin de problematiek en de onderliggende vragen, net wat verder zijn uitgewerkt dan in een motie mogelijk is. Deze notitie staat in januari op de agenda van de commissie.

De PvdA is het dus eens met de SP dat dit gesprek gevoerd moet worden, maar heeft de SP gevraagd deze moties aan te houden en te betrekken bij de discussie die in januari in de commissie zal plaatsvinden. Waarschijnlijk is dan ook het advies van de PARK binnen, zodat we als staten ook echt een aantal richtinggevende uitspraken kunnen doen, waar GS vervolgens mee aan de slag kan.

Gert-Jan Leerink

Gert-Jan Leerink

‘Alles van waarde is weerloos’. Deze vijf woorden van Lucebert vatten perfect samen wat mij drijft in de politiek. Ik ben al best lang politiek actief. Ik heb in Alkmaar in de raad gezeten en ik ben wethouder geweest. De reden dat ik voor Provinciale Staten gekozen heb, is dat door de jaren heen, vanuit

Meer over Gert-Jan Leerink