Onze stranden zijn geen bouwplek!

19 december 2018

Half november stelde onze fractie vragen aan Gedeputeerde Staten over de plannen om op het strand van Muiderberg (gemeente Gooise Meren) 24 strandhuisjes te bouwen. Wij vinden dat het strand open moet blijven. Het is een prachtige plek om te recreëren en van de natuur te genieten. Uit de beantwoording van de vragen werd duidelijk dat Gedeputeerde Staten het helemaal met ons eens is. (Zie beantwoording vragen onderaan artikel)

Het strand van Muiderberg is eigendom van de Provincie Noord-Holland. Sinds 1978 wordt het strand verhuurd aan de gemeente Muiden, tegenwoordig gemeente Gooise Meren. Artikel 3 en 4 van het huurcontract bepalen dat Gooise Meren niets mag veranderen aan de bestemming, de inrichting of het uiterlijk van het strand zonder toestemming van de Provincie. Dat die toestemming er niet gaat komen voor de strandhuisjes blijkt uit het heldere antwoord op de laatste vraag: De Provincie wil deze ontwikkeling niet. Daarmee is duidelijk dat het strand van Muiderberg in al zijn schoonheid behouden blijft.

Onze fractie is natuurlijk erg blij met deze heldere uitspraak over het behoud van het strand. Het roept wel de vraag op of er voldoende duidelijkheid is over de regels op de stranden en dijken rond het IJmeer en het IJsselmeer. Alleen al op het strand van Muiderberg rusten 6 bijzondere beschermingsregimes en ruimtelijke regels. Zo valt het binnen de Bufferzone, het NatuurNetwerkNederland, Natura 2000, is het een Aardkundig Waardevol Gebied, valt het onder de ruimtelijke kwaliteitseis van artikel 15 PRV en gelden de speciale regels voor het buitendijks bouwen.

Deze wirwar van regels maakt niet voor iedereen meteen duidelijk wat er wel en niet kan en mag in de kuststrook van het IJ(ssel)meer. Voor het Noordzeestrand heeft de strandzonering van het Kustpact die duidelijkheid wel gebracht. De PvdA fractie neemt daarom het initiatief om te kijken of er ook voor de IJ(ssel)meer kust en het Gooi- en Eemmeer een vergelijkbaar ‘pact’ kan worden opgesteld. Daarmee wordt voor iedereen duidelijk waar ruimte is voor natuur, voor recreatie, of er bijvoorbeeld (buitendijks) gebouwd mag worden en welke waarden beschermd moeten worden. Door duidelijk te maken wat er kan, versterken we dit unieke gebied en behouden het voor toekomstige generaties. Het strand van Muiderberg is de eerste stap, nu de rest van onze kust!

Beantwoorde schriftelijke vragen nr. 136-2018 van dhr. Papineau Salm (PvdA) over strand Muiderberg