Op bezoek in de Noordkop

Door Aukelien Jellema op 29 september 2020

Wat is het toch fijn, en politiek reuze handig, als je elkaar in dezelfde partij, in de verschillende ‘gremia’, snel weet te vinden. Dan is communiceren gemakkelijk, zijn afspraken vlug gemaakt en kunnen er voortvarend stappen in de goede richting gezet worden. Op vrijdag 18 september hebben we als PvdA’ers uit Noord-Holland-Noord (dat waren PvdA- raadsleden uit Schagen, ons PvdA-lid (en dagelijks bestuurder) van de fractie in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, onze Gewestelijk voorzitter, actieve afdelingsleden en ondergetekende) de koppen bij elkaar gestoken in een door ons Schagense raadslid Jan Schrijver uitstekend georganiseerd werkbezoek.

Jan Schrijver van de Lepelaar

 

Onderwerpen van gesprek: woningbouw en woningnood in de Kop van Noord Holland, de energietransitie met daarin in het bijzonder aandacht voor (kleine) windmolens en landschappelijke kwaliteit. Het werkbezoek werd afgesloten met een ontvangst bij Bejo zaden. Partijgenoot Kees Mosch is daar lid van het managementteam. Kees weet als geen ander hoezeer dit internationale zaadveredelings- en productiebedrijf van belang is voor onze regio. En hoezeer het daarom noodzakelijk is dat de woningvoorraad in onze regio (weer) op peil wordt gebracht. Betaalbare woningen in het lagere- en midden segment. Daarmee blijft het aantrekkelijk om in onze regio te werken én te wonen.

 

Rondleiding Bejo Seeds

 

Onze werkbezoek startte bij het biologisch-dynamisch tuindersbedrijf De Lepelaar van Jan Schrijver, aan de Rijperweg in Sint Maarten. We werden daar getrakteerd op een uitstekende biologische lunch. Hier ook een geanimeerde discussie over de grote urgentie van woningbouw in de Noordkop. Door omstandigheden kon onze voorzitter van de Provinciale fractie, Lars Voskuil, niet fysiek aanwezig zijn. Maar in deze digitale tijden hoeft dat gelukkig niet onoverkomelijk te zijn. Lars belde in via ZOOM en heeft op deze wijze volwaardig meegedaan aan de discussie over woningbouw binnen de gemeente Schagen. Die woningbouw is gewenst, urgent zelfs. Maar niet alles kan, en niet alles kan overal. De gemeente gaat in principe over de eigen woningbouw, daarbij gehouden aan de “ladder van duurzame verstedelijking”. Dan blijkt dat wens en werkelijkheid niet altijd stroken. De vraag naar betaalbare woningen – juist ook voor de “eigen mensen uit de regio” – is groot. De plaatsen waar zulke woningbouw kan verrijzen, zijn beperkt. Dan is het zaak om daar samen uit te komen.

Een van de plaatsen waar woningbouw (ongeveer 150 woningen) gerealiseerd zou kúnnen worden is aan de oostzijde van Warmenhuizen; de Remmerdel. Eerder werd dit project door de Provincie afgekeurd, nut en noodzaak van de uitleg van het dorp zou beter beargumenteerd moeten worden. Een teleurstelling voor de bewoners van het dorp die smachten naar een aantal nieuwe woningen om het dorp mede leefbaar mee te houden. Er lijkt beweging te zijn, er wordt mogelijk opnieuw naar het project gekeken. Ook onze Provinciaals fractie vindt dat Warmenhuizen wellicht één van de plekken moet zijn waar woningbouw buiten de grenzen van het oorspronkelijk dorp mogelijk moet zijn. Onder heldere afspraken en met respect voor de open ruimte en het groen (toch óók zaken die de leefbaarheid in een bebouwde omgeving op peil houden…). Het gaat allemaal over afwegingen en balans.

Dat geldt net zozeer voor de bouwplannen in Muggenbrug Zuid, een gebied dat we tijdens dit werkbezoek ook hebben bezocht. Ook hier plannen voor veel nieuwe huizen maar dezelfde afwegingen; hoe houden we het leefbaar, hoe bouwen we met respect voor natuur, open ruimte en cultuur-historische elementen en volgens de ladder van duurzame verstedelijking? Wethouder Hans Heddes lichtte ter plekke de (on)mogelijkheden toe en had een mooie kaart meegenomen waarop de mogelijkheden tot nieuwbouw stonden ‘ingetekend’ met daarbij ook heel veel ruimte voor honderden (nieuwe) bomen. Zo ontstaan ook mooie ‘koppelkansen’ (om dat woord nog maar eens te gebruiken) met de Bomenstrategie, die ook in onze provincie nog uitgevoerd moet gaan worden.

 

Muggenburg Zuid

 

Zo vloog de middag voorbij waarbij we ons verplaatsten van Sint Maarten naar Warmenhuizen en van Schagen naar de Grote Sloot, dwars door de gemeente heen, pittoreske buurtschappen als Groenveld of Krabbendam aandoend. Dan zie je ook hoe mooi Schagen is.

Daarnaast is een werkbezoek ook een uitstekende gelegenheid om de banden tussen gemeenteraadsfractie, waterschapsfractie, Provinciale fractie en het bestuur nauwer aan te trekken.

Maar bovenal is het altijd goed om weer even “in de rode familie” te verkeren.

 

Aukelien Jellema

Aukelien Jellema

Omdat ik ben geboren en getogen in Den Helder, mag ik mijzelf een echte ‘Jutter’ noemen. Den Helder is een fijne stad om in te wonen. Genoeg ruimte, veel zonuren en frisse lucht. Ik ben getrouwd, heb 2 studerende kinderen en in het dagelijks leven ben ik werkzaam bij een zorgorganisatie (voor ouderen) in Noord

Meer over Aukelien Jellema