Op naar een eerlijke Regionale Energiestrategie!

Door Annette de Vries op 8 september 2020

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn om opwarming van de aarde tegen te gaan. Hierover staan afspraken in het Klimaatakkoord. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen ten opzichte van het jaar 1990. Nederland wil in 2030 voldoende duurzame energiebronnen op land hebben. Daarom is in het Klimaatakkoord aangegeven dat elke regio op 1 maart 2021 een Regionale Energiestrategie (RES) heeft. In de RES beschrijven energieregio’s hoe en waar duurzame elektriciteit (zon en wind) wordt opwekt en hoe de warmtetransitie (duurzame alternatieven voor aardgas) mogelijk wordt gemaakt. Daarnaast kijken overheden, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samen naar de opslag en infrastructuur voor energie en warmte. De provincie Noord-Holland is in twee energieregio’s verdeeld: Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid.

In april 2020 werden de concepten voor de RES gepubliceerd. De concept-RES is een eerste stap in een langjarige samenwerking om met elkaar te zorgen voor minder CO2-uitstoot. Stap voor stap gaan we over van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Dit is afgesproken in het Klimaatakkoord. In de Regionale Energiestrategie wordt daarbij eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: wind- en zonne-windenergie. De 29 gemeenten, de provincie Noord-Holland, de drie waterschappen en de netbeheerders in de energieregio Noord-Holland Zuid moeten daarbij met elkaar bepalen in welke gebieden meer duurzame energie opgewekt kan worden.

 

 

Op 22 september staat de concept-RES op de agenda van de raden, Staten en algemeen besturen van de waterschappen. Dat zijn openbare bijeenkomsten waar ook inspraak mogelijk is. Omdat wij het belangrijk vinden dat er draagvlak onder de bevolking is, de energietransitie voor iedereen te betalen is én er naar draagkracht wordt bijgedragen, hebben we binnen de PvdA regelmatig contact met elkaar om tot besluiten te komen. Afgelopen zomerreces hadden we een online-bijeenkomst over de uitdagingen die eraan komen. Namens onze fractie waren Annette de Vries, Sandra Doevendans, Jorrit Carton en Alphons Muurlink vertegenwoordigd. De bijeenkomst is hieronder te bekijken:

 

Annette de Vries

Annette de Vries

Samenleven doe je niet alleen! Na jarenlang politiek engagement vanuit de coulissen heb ik mij afgelopen jaar kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik leef en werk vanuit een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Dat heb ik van huis uit meegekregen. Een groot rood hart. Ik ben jurist geworden in de hoop kwetsbare mensen te

Meer over Annette de Vries