Door op 13 augustus 2014

Op Texel openbaar vervoer op maat van start

Komend najaar gaat op Texel een interessant OV-experiment van start: de Texelhopper. Het betreft een 2-jarige pilot van de provincie Noord-Holland, de gemeente Texel, Connexxion en lokale taxiondernemers, waarbij naast het reguliere busvervoer ook vervoer op maat geleverd gaat worden. Provinciale Staten heeft hiervoor 1,6 miljoen euro ter beschikking gesteld. De PvdA Noord-Holland is voorstander van het integreren van aanvullende OV-initiatieven in het reguliere Noord-Hollandse OV en is daarom blij met dit experiment.

PvdA-Statenlid Nico Papineau Salm: “Dit soort initiatieven zorgen ervoor dat de bereikbaarheid van gebieden waar relatief weinig mensen wonen goed blijft. Bovendien zorgt de Texelhopper voor meer banen bij de lokale taxibedrijven. Als de pilot inderdaad succesvol verloopt gaan we bekijken of deze aanpak ook toegepast kan worden in andere plattelandsgebieden.”

Meerdere zaken vormen aanleiding voor de pilot op Texel. Bepaalde delen van het eiland, en dan met name de westkant, zijn momenteel slecht bereikbaar. Bestaande buslijnen sluiten momenteel niet goed aan op de schooltijden van het voortgezet onderwijs in Den Burg. Scholieren moeten lang wachten op de bus of door hun ouders met de auto worden gebracht en gehaald. En ’s avonds rijden de bussen op Texel weinig, waardoor het lastig is om met het OV vanaf de veerboot thuis te komen.

Voor de dorpsraden in onder andere de Cocksdorp was dit aanleiding om in actie te komen. Samen met lokale taxi-ondernemers, Connexxion, de gemeente Texel en de provincie Noord-Holland hebben zij de Texelhopper bedacht. Voor de Texelse reiziger betekent dit dat ze straks kunnen kiezen: reizen met reguliere bussen, met vaste routes en tijden, of met kleinere busjes die over het hele eiland een fijnmazig netwerk met veel haltes gaan bedienen. In het laatste geval moeten reizigers een uur van te voren hun rit reserveren. Per rit gaat een tarief gelden van 3 euro.

Knelpunt is de OV-chipkaart, die voorlopig nog niet gebruikt kan worden in de kleinere bussen. Voor de start van de pilot wordt geprobeerd om een oplossing te vinden, in ieder geval voor studenten die gebruik maken van de gratis OV-chipkaart. Wat de PvdA betreft gaat er op termijn ook geen vast tarief gelden, maar een variabel tarief afhankelijk van de reisafstand. Bij de evaluatie van de pilot zullen we dit punt opnieuw aan de orde stellen.