Open brief: Energiearmoede

17 februari 2022

Ingezonden Brief Vera van Vuuren – Lijststrekker PvdA Schagen

Voor de PvdA hebben woningnood en ongelijkheid de hoogste urgentie, maar dan zouden we de klimaatcrisis bijna vergeten. Bij energiearmoede komt alles samen. Tochtige woningen, slechte isolatie, hoge energierekening en geen andere betaalbaardere woningen. Bij energiearmoede geven bewoners meer dan 10% van hun inkomen uit aan hun energierekening. Energiearmoede en inkomensarmoede vallen voor een groot deel samen. Armoede, ook onder kinderen is voor de PvdA Schagen een groot aandachtspunt.

We kunnen bewoners die te maken hebben met energiearmoede zien als het signaal van de kanariepiet in de oude kolenmijn. Deze groep laat zien waar het schuurt in de energietransitie. De belasting op aardgas is verhoogd om aardgas minder aantrekkelijk te maken en de gaswinning in Groningen te beëindigen. Maar dan moeten we ook zorgen dat het energiegebruik in de woningen drastisch wordt verminderd. Dat is niet alleen een taak van de overheid en de woningcorporaties, maar ook van ons als bewoners.

Energiearmoede in de gemeente Schagen

In de gemeente Schagen zijn er naar schatting ruim 1100 huishoudens met energiearmoede. Dit is zo’n 5% van alle huishoudens. Met de stijgende gasprijzen neemt dit aandeel alleen maar toe. In Schagen gaat het om een paar duizend vrouwen, mannen en kinderen die een te groot aandeel van hun inkomen uitgeven aan energie. Zij hebben het geld niet om te verduurzamen, of zij kunnen niet zelf hun huis verduurzamen, omdat zij huurders zijn. Met figuurlijke pleisters proberen zij de energierekening laag te houden, bijvoorbeeld door een extra warme trui aan te trekken of de verwarming nog lager te zetten. Maar alleen goede isolatie van de woning kan de oorzaak weg nemen.

Inzet PvdA Schagen

De PvdA Schagen wil energiearmoede bestrijden. De gemeente Schagen moet aan de slag om het probleem van energiearmoede op te vangen. Niet alleen heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om de sociale minima via extra bijstand te ondersteunen, ook moet de gemeente juist zorgen dat het energiegebruik van de inwoners vermindert door goede isolatie.

De PvdA ziet de wijkaanpak voor het uiteindelijk aardgasvrij maken van de woningen als een grote kans om de energiearmoede te aan aanpakken. Er ligt daarbij ook een grote taak voor woningcorporaties, want driekwart van de huishoudens in energiearmoede is sociale huurder.

De gemeente, Wooncompagnie, maar ook energie coöperaties, zoals de Noord-Hollandse Energie Coöperatie,  kunnen energiecoaches inzetten om direct aan de slag te gaan om kleine maatregelen te adviseren en aan te brengen.