Oproep kandidaatstellingen Provinciale Staten en Waterschappen

Door Thelma Pondaag op 18 juli 2018

Aan alle leden van de Partij van de Arbeid in het Gewest Noord-Holland,

De signatuur van de Partij van de Arbeid is sociaaldemocratisch. Democratie is voor ons het uitgangspunt en wij gaan ook voor een sociale samenleving waarin niemand meer of minder is dan een ander. We gaan voor individuele vrijheid in volle respect voor elkaar. Dat betekent dan ook gelijke kansen.

We gaan voor een wereld zonder uitbuiting, een rechtvaardige en eerlijke en ook veilige samenleving, van delen en elkaar helpen waar nodig is. Een gelukkige samenleving. Waarin politici weten dat zij daartoe dienend zijn.

Mens en natuur zijn voor ons één. Rood is voor ons ook groen.

Wil jij onze volksvertegenwoordiger zijn in de Provincie Noord-Holland of in de Waterschappen AGV of HHNK? Meld je dan aan!

De profielschets voor de functies en de opdrachten aan de kandidaatstellingscommissies PS en WS zijn vastgesteld tijdens de gewestelijke vergadering van 23 juni 2018.

Klik op links hieronder voor meer informatie:

Kandidaatstelling PS

Kandidaatstelling WS