Door Adnan Tekin op 17 februari 2015

Paul Tang op tour door Noord-Holland

PvdA-Europarlementariër Paul Tang en Provinciale Statenkandidaat Adnan Tekin maken woensdag 18 februari een tour door Noord-Holland. Op hun rondreis roepen Tang en Tekin de Europese Unie op om meer te investeren om zo ook de regionale economie een boost te geven. ‘Ook in Noord-Holland staan veel te veel mensen langs de kant. Zowel de overheid als bedrijven investeren de laatste jaren te weinig om de economie aan te zwengelen. Een Europees investeringsplan, dat echt zoden aan de dijk zet, kan veel extra werkgelegenheid opleveren’, aldus Paul Tang.

Paul Tang: ‘Europa moet weg van een eenzijdige focus op bezuinigingen en hervormingen. Het gaat nu om investeren, ook in regionale projecten. Het door de Europese Commissie gepresenteerde investeringsfonds van 315 miljard euro moet daarbij een sleutelrol spelen. Noord-Holland heeft een aantal krachtige sectoren, waar toekomst in zit en die verdere ondersteuning verdienen. Daar zijn banen voor honderden mensen mee gemoeid,’ aldus Paul Tang

Adnan Tekin: ‘De PvdA is de partij die in het verleden ervoor heeft gezorgd dat er Europese fondsen beschikbaar kwamen voor innovatie in Noord-Holland. De provincie moet de regie nemen en allianties zoeken met regionale bedrijven om projecten in te dienen in Brussel. Zeker als er straks meer geld vrijkomt om te investeren, dan moeten we laten zien dat dit geld in onze provincie goed is besteed.’

Woensdag 18 februari beginnen Paul Tang en Adnan in Zwaagdijk en gaan daarna naar Zaandam en Amsterdam.

Meer informatie over het programma is hier te vinden.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Toon Geenen (06-81484750) of Paul Sneijder, persvoorlichter PvdA-Eurodelegatie, (+32-465386675)

Adnan Tekin

Adnan Tekin

Adnan Tekin is PvdA gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol. Tussen 1998 en 2012 werkte Adnan achtereenvolgens als assistent van een Amsterdamse PvdA wethouder, burgemeester en als secretaris van de PvdA fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij begon zijn politieke loopbaan in maart 2011 als lid van de Provinciale Staten

Meer over Adnan Tekin