Provinciale Staten in Coronatijd

17 september 2020

Afgelopen maandag 14 september was er voor het eerst sinds het uitbreken van de Coronacrisis een fysieke Provinciale Statenvergadering. Omdat het provinciehuis in Haarlem niet Coronaproof gemaakt kan worden, zijn we tijdelijk uitgeweken naar Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Een nieuwe omgeving met een geheel nieuwe sfeer. Niet in het minst vanwege de maatregelen die genomen zijn om gezond te kunnen vergaderen.

Het was geen vergadering waar veel op de agenda stond. Namens onze fractie voerde Jorrit Carton het woord over de begrotingswijziging. Ondanks de korte agenda werden er wel weer veel moties ingediend. Onze fractie steunde de motie van de ChristenUnie betreffende het in de vaart houden van de pont tussen Ilpendam en Landsmeer. Dankzij de steun van SP, GroenLinks. PvdD, VVD en D66 werd de motie aangenomen. Dit betekent dat de provincie met de gemeenten in gesprek zal gaan en op zoek za gaan naar een creatieve manier om de pont te behouden.

Een aantal moties die wij sympathiek vonden, hebben wij niet gesteund. Er worden te vaak moties ingediend over onderwerpen waarover nog niet goed gesproken is in commissieverband. Juist de commissies zijn er om onder onderwerpen te debatteren en voor te bereiden op het indienen van een motie. Een aantal moties is daarom aangehouden en wij kunnen er naar uit om deze te behandelen in de commissies alvorens ze terug te zien in een volgende Statenvergadering.

Tevens namen we afscheid van Statenleden dhr. Bolkestein (VVD) en mw. Sanderse (CDA). Voor hen komen in de plaats dhr. Roosendaal (VVD) en mr. van Andel (CDA). Uiteraard wensen wij hen succes in hun nieuwe rol als volksvertegenwoordigers.

Voor onze fractie was de vergadering vooral ook een hele fijne manier om elkaar allemaal weer eens in levenden lijve te zien. Hoewel 1.5 meter toch een afstand is, was dit de eerste keer sinds maart dat we elkaar niet vanaf een beeldscherm zagen.