Door Adnan Tekin op 16 juli 2012

Provinciale Staten stemt in met onderzoek naar social return

De provincie Noord-Holland gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor social return binnen de provincie. Dat hebben Provinciale Staten vandaag unaniem besloten. De PvdA pleit al sinds 2008 voor meer sociaal verantwoord ondernemerschap binnen de provincie. Het onderzoek naar social return is een initiatief van de PvdA Noord-Holland en werd eerder ondersteund door de VVD, Groenlinks en de SP.

De PvdA Noord-Holland wil dat de provincie onderzoekt hoe de bedrijfsvoering binnen de provincie kan worden ingericht zodat er opbrengsten zijn op het sociale vlak. Deze opbrengsten kunnen bestaan uit het terugdringen van (jeugd-)werkloosheid in de provincie of het opheffen van sociale uitsluiting van bepaalde groepen zoals arbeidsgehandicapten en ouderen.  PvdA-statenlid Adnan Tekin: “Wij vinden dat de provincie de morele taak heeft om, zeker in het huidige economische klimaat, de arbeidsparticipatie van jongeren, arbeidsgehandicapten en ouderen te bevorderen. Dit onderzoek is een stap in de goede richting.”

De PvdA wil dat in het onderzoek in ieder geval drie zaken worden meegenomen: op welke manier social return als eis kan worden gesteld bij aanbestedingen,  of grote aanbestedingen kunnen worden opgeknipt zodat ook kleine ondernemers een kans maken en wat de mogelijkheden zijn om binnen de provinciale organisatie 5% arbeidsgehandicapten in dienst te hebben. Gedeputeerde Staten heeft toegezegd de resultaten van het onderzoek binnen zes maanden aan Provinciale Staten te rapporteren.

Adnan Tekin

Adnan Tekin

Adnan Tekin is PvdA gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor natuur, milieu, arbeidsmarkt en Schiphol. Tussen 1998 en 2012 werkte Adnan achtereenvolgens als assistent van een Amsterdamse PvdA wethouder, burgemeester en als secretaris van de PvdA fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij begon zijn politieke loopbaan in maart 2011 als lid van de Provinciale Staten

Meer over Adnan Tekin