Door op 26 november 2013

Provincie moet Schultz aanspreken op effecten snelheidsverhoging A10

De provincie moet minister Schultz aanspreken op de slechte luchtkwaliteit boven de Ring A10 West als gevolg van de snelheidsverhoging vorig jaar. Dat vindt de PvdA Noord-Holland, die hierover vandaag aanvullende vragen heeft gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. PvdA-Statenlid Gohdar Massom: “Het college zegt nader onderzoek te willen afwachten voor ze conclusies kunnen trekken over de effecten van de snelheidsverhoging. De GGD Amsterdam heeft echter al onderzoek gedaan, en daaruit blijkt de uitstoot van NO2 veel sterker is toegenomen dan minister Schultz beloofde. De PvdA wil dan ook dat de provincie nu actie onderneemt.”

Vorige maand stelde de PvdA Noord-Holland vragen aan de provincie over de milieueffecten van de snelheidsverhoging van 80 km/u naar 100 km/u. Het college geeft echter aan vooralsnog niet over informatie te beschikken over de luchtkwaliteit boven de Ring A10 West. Als gevolg daarvan wil het college minister Schultz ook niet aanspreken op de snelheidsverhoging. Er is echter wel degelijk informatie openbaar over de huidige luchtkwaliteit boven de Amsterdamse Ring A10. De GGD Amsterdam deed onlangs onderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam, en kwam tot de conclusie dat de luchtkwaliteit sterk achteruit is gegaan. Massom: “De PvdA wil nu van het college weten of zij, gezien de uitkomst van het GGD-onderzoek, nog steeds van mening is dat een signaal richting de minister niet nodig is.”

Uit het onderzoek bleek onder meer dat de uitstoot van het voor de gezondheid schadelijke NO2 met 7% is toegenomen sinds juli 2012. Dit is vier keer zoveel als de minister beloofde. Aangezien de A10 een dichtbevolkt gebied doorkruist levert dit een zeer onwenselijke situatie op voor de volksgezondheid. Massom: “Wat de PvdA betreft moet de provincie minister Schultz hier nu op aanspreken. Of zich tenminste aansluiten bij de rechtszaak die de gemeente Amsterdam momenteel tegen het ministerie van I&M heeft aangespannen om de snelheidsverhoging terug te draaien.” De eerste zitting in deze zaak dient op 29 november.

Vragen en antwoorden Massom luchtkwaliteit op de ring A10 west

Schriftelijke vervolgvragen luchtkwaliteit Ring A10

Luchtkwaliteit A10-West. Analyse metingen, effect snelheidsverhoging