6 februari 2017

PvdA en CDA NH vragen GS om actie rolstoeltoegankelijke buurtbussen

Tijdens de Provinciale Staten vergadering van vandaag hebben Marieke van Duijn en Nico Papineau Salm van de PvdA samen met Dennis Heijnen van het CDA een motie ingediend waarin zij Gedeputeerde Staten vragen om te onderzoeken of het provinciale buurtbusbeleid dusdanig aangepast kan worden zodat buurtbussen binnen redelijke termijn rolstoeltoegankelijk kunnen worden gemaakt.

De PvdA en CDA fracties in Noord-Holland vinden toegankelijk openbaar vervoer een basisrecht voor iedereen. Mensen kunnen zich hierdoor zelfstandig verplaatsen en hebben zo betere toegang tot de arbeidsmarkt en een socialer leven. Veel buurtbussen zijn momenteel niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Dit is in strijd met het VN verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking. De alternatieven zoals doelgroepenvervoer bieden lang niet altijd een volwaardig alternatief.

Indiener Marieke van Duijn van de PvdA: “Het stads- en streekvervoer, waaronder de buurtbussen, vervult een maatschappelijke functie en zou dus voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. Wij willen dat GS gaan kijken hoe dit verbeterd kan worden, want OV moet voor iedereen zijn!”

Mede indiener Dennis Heijnen van de CDA fractie voegt daar aan toe: “Buurtbussen dienen als vervanging van het reguliere openbaar vervoer en moeten daarom net zo toegankelijk zijn. Het huidige (buurtbus)beleid van de provincie besteed geen aandacht aan het rolstoeltoegankelijk maken van buurtbussen. Het wordt hoog tijd dat hier verandering in komt!“

Naar aanleiding van de motie van de PvdA en het CDA heeft de gedeputeerde toegezegd in de commissie Mobiliteit & Financiën hierop terug te komen.