PvdA en Christen-Unie Noord-Holland willen concrete stappen zien richting aanplanten nieuwe bossen

Door Gert-Jan Leerink op 20 februari 2020

Waar moeten de nieuwe bossen van Noord-Holland komen? Dat vragen de Statenfracties van de PvdA en ChristenUnie in Noord-Holland zich af. In de nieuwe Bossenstrategie van het ministerie van LNV staat dat het Nederlands bosareaal de komende 10 jaar met 10% moet groeien. Noord-Brabant is van plan 40 miljoen nieuwe bomen aan te planten de komende jaren. Maar wat de Bossenstrategie voor Noord-Holland betekent, is nog niet bekend. Daar moet volgens de fracties verandering in komen.

Op 3 februari informeerde Minister Carola Schouten (LNV) de Tweede Kamer met een brief over de ambities en doelen voor de Bossenstrategie. De ambities zijn groot, want 37.000 hectare nieuw bos worden aangeplant in Nederland. Bij de totstandkoming van de strategie zijn de provincies, volgens de brief, betrokken en geconsulteerd geweest. De PvdA en ChristenUnie willen nu vooral weten hoe de provincie Noord-Holland betrokken is geweest en wat de brief betekent voor het Noord-Hollandse bosareaal.

Naast mogelijke locaties voor nieuwe bossen, denken de partijen ook aan bestaand bos. De minister schrijft in haar brief namelijk dat ontbossing in het kader herstelmaatregelen stikstof ruimhartig gecompenseerd zal worden. Wat gaat dit compensatieprincipe betekenen voor de hectaren bos die op de nominatie staan om gekapt te worden in de Schoorlse duinen en tussen Bergen en Bergen aan Zee? Beiden partijen gaven in een eerder stadium aan graag compensatie te zien voor iedere gekapte boom in Noord-Holland. Gaat dit nu ook gebeuren? Wij hopen van wel!

Gert-Jan Leerink

Gert-Jan Leerink

‘Alles van waarde is weerloos’. Deze vijf woorden van Lucebert vatten perfect samen wat mij drijft in de politiek. Ik ben al best lang politiek actief. Ik heb in Alkmaar in de raad gezeten en ik ben wethouder geweest. De reden dat ik voor Provinciale Staten gekozen heb, is dat door de jaren heen, vanuit

Meer over Gert-Jan Leerink