29 mei 2017

PvdA en D66 vragen GS over toekomst Hemwegcentrale

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van vandaag stelden de PvdA en D66 fracties mondelinge vragen aan Gedeputeerde Staten (GS) over de toekomst van de huidige terreinen van de Hemwegcentrale in Amsterdam.

De Hemwegcentrale in Amsterdam is één van de vijf laatste kolencentrales in ons land. Deze centrales zijn zeer vervuilend omdat ze twee keer zoveel CO2 uitstoten als gascentrales. Onze fractie was dan ook zeer blij dat de vorige Tweede Kamer in meerderheid besloot alle resterende kolencentrales te sluiten om zodoende de klimaatdoelen van Parijs te halen. Eigenaar Nuon heeft zich nu bereid getoond om de centrale, die technisch een levensduur tot 2034 heeft, in 2020 vervroegd te sluiten.

In zijn brief aan GS van 3 mei schrijft de CEO van Nuon dat het bedrijf de vervroegde sluiting van de Hemwegcentrale op een verantwoordelijke manier wil afhandelen. Zo wil de energieleverancier er zeker van zijn dat de personele kant van de sluiting goed geregeld is en dat het bedrijf de locatie na de ontmanteling van de kolencentrale kan inzetten voor de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Natuurlijk juichen we beide prioriteiten waarnaar Nuon streeft toe. Inmiddels is het bedrijf in gesprek met het Havenbedrijf Amsterdam over de duurzame energieontwikkeling van het terrein na de ontmanteling.

Naar aanleiding van de brief van Nuon hebben wij vandaag samen met onze coalitiepartner D66 vragen ingediend. Zo wilden we o.a. van GS weten hoe zij denkt over de mogelijkheden voor het havenbedrijf en het Noordzeekanaalgebied in het toekomstig gebruik van het terrein na de ontmanteling van de centrale. Ook wilden we van GS weten wat voor rol zij voor zichzelf en andere betrokken partijen ziet in de transitie van het terrein naar meer duurzaam gebruik. Tevens vroegen we wat de mogelijkheden zijn om de provinciale werkambassadeur in te zetten ter ondersteuning van Nuon in de begeleiding van werk naar werk voor de huidige werknemers van de centrale.

Gedeputeerde Elisabeth Post zei bereid te zijn om onze vragen aan de orde te stellen bij het bestuursplatform NZKG. Formeel is er echter nu nog geen rol weggelegd voor de provincie omdat het besluit voor ontmanteling officieel nog moet vallen en Nuon daarover nog in onderhandeling is met de rijksoverheid. Tevens zal de ontmanteling pas in 2023 voltooid zijn. Van onze eigen gedeputeerde Adnan Tekin kregen we te horen dat GS de werkambassadeur al heeft gevraagd te onderzoeken wat de transitie naar een meer duurzaam havengebied voor arbeidsontwikkeling betekent. Hij zei zich voor te kunnen stellen dat Nuon hier ook een plek in krijgt.