Door op 14 juli 2016

PvdA fractie NH blij met verlenging pilot Texelhopper

De PvdA fractie Noord-Holland verwelkomt het nieuws dat Gedeputeerde Staten hebben besloten de succesvolle Texelhopper pilot te verlengen. De Texelhopper werd geïntroduceerd in december 2014 met als doel om op het eiland te experimenteren met vervoer op maat. De provincie werkt hierbij samen met de gemeente, lokale taxiondernemers en Connexxion.

De laatste is belast met de uitvoering. Naast reguliere bussen op een vaste route wordt gebruik gemaakt van kleinere busjes die over het hele eiland fijnmazig openbaar vervoer (ov) verzorgen. Reizigers die gebruik willen maken van de laatste optie dienen een uur voor gebruik te reserveren.

PvdA Statenlid Nico Papineau Salm is zeer verheugd over het nieuws. “De PvdA heeft meermalen bij GS gepleit voor verbetering van het openbaar vervoer in Noord-Holland Noord. De pilot is, sinds de introductie van vervoer op maat op het eiland, succesvol gebleken. Uit de tussenevaluatie in december jl. bleek dat het gebruik van openbaar vervoer op Texel met 10 procent was gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Onze fractie is daarom ontzettend blij dat GS het besluit heeft genomen om de pilot te verlengen gedurende deze OV concessie periode en dat reizigers gedurende de overbruggingsperiode naar de volgende concessie periode vanaf medio 2018 gebruik kunnen blijven maken van goed vervoer op maat. Ook vindt de PvdA het een goede zaak dat vanaf eind 2016/begin 2017 de OV chipkaart op buslijn 28 en 828 gebruikt kan worden. Iets waar de PvdA vanaf het begin van de pilot op heeft aangedrongen.”

Papineau Salm vervolgt: “Wel vinden we dat, bij de behandeling van het Programma van Eisen (PvE) voor de concessie OV NHN, er kritisch gekeken moet worden naar eventuele verbeterpunten van de Texelhopper. Zo is er door veel gebruikers geklaagd over de hoge ritprijs op korte afstanden. Hopelijk helpen de dag- en gezinskaarten die vorige maand zijn geïntroduceerd om de kosten voor gebruikers te verzachten. Echter, we vinden dat reizigers onder de nieuwe concessie gewoon met de landelijke OV-chipkaart moeten kunnen afrekenen. De PvdA fractie zal in ieder geval scherp in de gaten houden of de nieuwe concessiehouder, wie het ook mag worden, de benodigde verbeteringen doorvoert. Ook zouden we graag zien dat meer ‘vervoer op maat’ projecten in de kop van Noord-Holland als verbeterpunten in de nieuwe concessie worden opgenomen.