14 september 2016

PvdA fractie NH zwengelt discussie toekomst recreatieschappen aan

De PvdA fractie Noord-Holland heeft vandaag een notitie over de toekomst voor de recreatieschappen in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) voorgelegd aan de Statencommissie Economie, Energie en bestuur (EEB) waarin zij o.a. pleiten voor een meer samenhangend beleid voor de 4 recreatieschappen in het gebied en een grotere betrokkenheid van de gebruikers.

Het betreft hier de recreatieschappen Het Twiske, Landschap Waterland, Spaarnwoude en Groengebied Amstelland. Volgens Nico Papineau Salm, Statenlid voor de PvdA NH, zijn deze recreatieschappen erg belangrijk voor het groengebied van de MRA: “In een tijd waarin de mensen – weinig groen in hun directe leefomgeving hebben, spelen de recreatieschappen een essentiële rol in de ‘groenbeleving’ van bewoners. Helaas zitten veel recreatieschappen in financieel zwaar weer en is er voortdurend discussie over de betekenis en de rol van recreatie in het groengebied rond Amsterdam. Voor de PvdA NH is de combinatie natuur en recreatie erg belangrijk. De groene strook om groot Amsterdam zorgt ervoor dat mensen binnen 15 minuten toegang hebben tot een groen gebied.“

De PvdA NH fractie maakt zich zorgen over het gebrek aan een duidelijke, samenhangende visie op de toekomst van de recreatieschappen. Vraag is hoe de financiën verbeterd kunnen worden en hoe we samen de individuele recreatieschappen op orde kunnen brengen zonder dat deze hun eigen identiteit verliezen maar wel op zo’n manier dat er een grotere samenhang in het beleid van de schappen komt.

Sandra Doevendans, lid van de commissie EEB namens de PvdA NH: “Voor ons is het vooral van belang om te zorgen dat gebruikers zich meer betrokken voelen bij ‘hun’ recreatiegebieden en ze mee te laten denken over beheer en de inrichting. Onze fractie heeft daarom in de afgelopen jaren regelmatig het belang van ‘laagdrempelig recreëren’ aangestipt; waarbij recreëren in de recreatieschappen gratis en voor iedereen bereikbaar is. Deze doelstelling moet volgens ons verwerkt worden in visie van de recreatieschappen.”

Doevendans en Papineau Salm komen in hun notitie o.a. tot de volgende aanbevelingen:

  1. Meer samenwerking tussen de recreatieschappen op structurele basis maar met behoud van de afzonderlijke recreatieschappen.
  2. Eén begroting voor de 4 recreatieschappen om zo te komen tot een eerlijkere verdeling van middelen, uitbaatmogelijkheden en lasten.
  3. Onderzoeken hoe gebruikers meer centraal gesteld kunnen worden door met hen in gesprek te gaan over de toekomst van de recreatieschappen en bijv. een gezamenlijke app te ontwikkelen om de gebieden aantrekkelijker en bekender te maken onder gebruikers.

nb:

  1. De discussie over recreatieschappen vindt plaats tijdens de EEB commissievergadering van 24/10 (18:15 uur)