Door Nico Papineau Salm op 5 september 2012

PvdA: Hoeveelheid windenergie Noord-Holland groeit komende jaren

De komende jaren groeit de hoeveelheid door windmolens opgewekte energie in de provincie Noord-Holland. De PvdA Noord-Holland is daarom tevreden met het windplan dat onlangs werd vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten. PvdA-statenlid Nico Papineau Salm: “Nu staan er in Noord-Holland windmolens die gezamenlijk 330 megawatt aan energie opwekken. In 2014 groeit deze hoeveelheid naar 430 megawatt. De PvdA vindt het een goede zaak dat Noord-Holland hiermee onder de provincies een van de koplopers is wat windenergie betreft.”

De PvdA is tevreden met het feit dat de grootschalige opwekking van windenergie op land zich zal concentreren in de Wieringermeer. Door windmolens op een plek te concentreren wordt het open karakter van het Noord-Hollandse landschap maximaal behouden. Het windplan voorziet er dankzij de PvdA ook in dat oude windmolens – die vaak voor overlast zorgen – niet zomaar worden afgebroken, maar worden vervangen door nieuwe. Bij voorkeur worden deze geplaatst in een lijnopstelling langs wegen en kanalen. Gemeenten behouden in het plan de ruimte om binnen de gemeentegrenzen windmolens te plaatsen, mits het gaat om projecten tot 5 megawatt.

Mogelijk stijgt de hoeveelheid door windmolens opgewekte energie de komende jaren nog verder in Noord-Holland. Het Rijk heeft namelijk bepaald dat provincies gezamenlijk op korte termijn 6000 megawatt extra moeten realiseren. Een deel daarvan zal naar de provincie Noord-Holland toe komen. In het onlangs vastgestelde Koersdocument Duurzame Energie zet de provincie de komende jaren niet alleen in op windenergie, maar ook op het stimuleren van zonne-energie, wind op zee, biomassavergassing, energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in de gebouwde omgeving.

Nico Papineau Salm

Nico Papineau Salm

Al jaren ben ik actief voor de PvdA. Eerst als raadslid van de stadsdeelraad in Zeeburg (Amsterdam), daarna stadsdeelvoorzitter en nu 4 jaar statenlid. Kennis van en ervaring met de provinciale politiek heb ik opgedaan bij de Natuur en Milieufederatie Utrecht van 1991-2006. Als voorzitter van de Hollandsche Molen zet ik mij in voor monumentale

Meer over Nico Papineau Salm