PvdA NH roept op tot herziening besluit opstelplaats voor sprinters bij Uitgeest

Door Sidney Visser op 10 oktober 2018

Enkele jaren geleden is besloten om een opstelplaats voor NS sprinters aan te leggen ten zuiden van station Uitgeest. Zo’n opstelplaats is bestemd voor sprinters van de NS, die tussen de spitsuren daar gestald worden. De PvdA statenfractie was destijds geen voorstander van de gekozen locatie omdat deze in de Groene Long tussen Heemskerk/Beverwijk en Zaanstad ligt. Een waardevol open gebied, onderdeel van het OERIJ en belangrijk voor natuur, recreatie en duurzame landbouw.

In het symposium van de landelijke reizigersvereniging Rover over de toekomst van het OV in Noord-Holland van 6 oktober, kwam de plek van het opstelterrein opnieuw aan de orde. Regiodirecteur van de NS Irma Winkenius vertelde dat de NS de opstelplaats heroverweegt en daarbij kijkt naar Heerhugowaard. Onder andere vanwege de slappe bodem en de kosten van onderheiing. Wethouder Monique Stam van Heerhugowaard ondersteunde in hetzelfde symposium de opmerking van de NS. Destijds heeft haar gemeente al gepleit om de opstelplaats bij het station Heerhugowaard aan te leggen. Daar is de ruimte en het past goed in het beleid om het station als OV knooppunt verder te ontwikkelen. Rover is groot voorstander omdat de sprinter dan ook na Uitgeest kan doorrijden. Dat is goed nieuws voor de inwoners van Castricum en Heiloo.

Deze recente ontwikkelingen zijn voor de PvdA statenfractie NH aanleiding om de NS en Prorail op te roepen om het besluit voor een opstelplaats voor sprinters te herzien. Heerhugowaard is een veel geschiktere locatie en zorgt ervoor dat meer reizigers op het traject Alkmaar – Amsterdam van de sprinter gebruik kunnen maken. In schriftelijke vragen wordt aan Gedeputeerde Staten van NH gevraagd om bij de NS en ProRail aan te dringen de keuze van de opstelplaats te herzien.