Door Sandra Doevendans op 15 september 2016

PvdA NH verwelkomt adviezen klimaat onderzoek als eerste stap naar een schonere provincie

Tijdens de Statencommissie vergadering van de commissie  Economie, Energie en Bestuur (EEB)  van vanavond heb ik Gedeputeerde Staten (GS)  bedankt voor het uitvoeren van een onderzoek naar de mogelijkheden om onze provincie meer klimaatneutraal te maken en gezegd dat de PvdA fractie tevreden is. Dit onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een motie die ik eerder dit jaar met een aantal andere partijen indiende om GS aan te sporen te onderzoeken welke stappen we zouden kunnen zetten om onze prachtige provincie klimaatneutraal te maken.

De ingediende motie diende ertoe om te onderzoeken of we daarin stappen konden zetten. De toegevoegde stroom van eigen organisatie laat al zien dat ons werk impact heeft gehad. Impact, dat is het woord wat mij bij is gebleven van ons benen op tafel overleg van vanavond. Dat is natuurlijk het doel. Een zo groot mogelijke positieve impact te hebben om de klimaatdoelstellingen te behalen voor een betere toekomst.  Het is ons natuurlijk niet gelegen om meer bureaucratie te veroorzaken. Uit het advies van GS maken wij op dat ook GS stappen wilt zetten om deze ambitie te verwezenlijken. Zo zijn we blij dat deze motie ervoor heeft gezorgd dat er extra geld vanuit dit advies kan worden vrijgemaakt. Een goede indicatie dat de neuzen van GS dezelfde kant op staan als die van ons. Ook zijn we blij dat GS eveneens bereid is de reductie van CO2 mee te nemen in de monitor.

Uiteraard begrijpen wij dat we als provincie slechts een klein onderdeel zijn van een veel groter geheel en dit lezen we dan ook terug in het, uit dit onderzoek voortgekomen, advies. Toch las ik in het stuk een nogal afwachtende tendens terwijl de intentie van de ingediende motie was om een meer ook proactief opstelling van de provincie te bewerkstelligen. Ik heb GS daarom vanavond gevraagd zij nu, op  proactieve wijze, Den Haag, het bedrijfsleven en de burger gaat benaderen om tot meer te komen dan we nu hebben.

Het past bij een provincie om ambities te hebben. Daarom zien wij als PvdA NH deze adviezen als een goed startpunt om aan de slag te gaan met onze eigen energietransitie die ook meer gaat inzetten op CO2 reductie. Ik hoop dan ook van harte dat GS deze adviezen nu ook zal uitvoeren en dat ze zullen aangeven op welke manier ze proactief achter de andere actoren aan zal gaan. Wij zullen dit als PvdA fractie dan ook samen met GS oppakken en uitvoeren. Fijn dat we dit al hebben bereikt!

Sandra Doevendans

Sandra Doevendans

Als een maand oude baby kwam ik uit Sri Lanka naar Nederland door adoptie. Ik ben opgegroeid in Amstelveen, maar uiteindelijk verhuisd naar Amsterdam. Ik sta voor een samenleving waarin iedereen zijn kansen kan krijgen ongeacht leeftijd, afkomst, leeftijd, geaardheid of religie. Als alleenstaande moeder weet ik dat het socialer en eerlijk moet én kan!

Meer over Sandra Doevendans