Door Rina van Rooij op 24 september 2017

PvdA NH vraagt GS invloed uit te oefenen Tata banen te redden

Onlangs werd bekend dat de fusie tussen Tata Steel en ThyssenKrupp kan leiden tot een verlies van 2000 banen. Omdat de Provinciale PvdA-fractie zich hier ernstig zorgen over maakt heb ik deze week schriftelijke vragen ingediend bij College van Gedeputeerde Staten. Hierin heb ik o.a. gevraagd of het college haar invloed uit wil oefenen om een verlies van zo’n groot aantal Noord-Hollandse banen te voorkomen.

Op woensdag 20 september kondigden Tata Steel en het Duitse ThyssenKrupp aan dat zij in Europa gaan fuseren. Het samengaan zou tussen de €400 mln. tot €600 mln. aan kostenvoordelen moeten opleveren en kan een verlies tot 4000 Europese banen betekenen, waarvan de helft in productie. De CEO van ThyssenKrupp liet deze week weten dat in Duitsland 2000 banen verdwijnen, waarvan duizend in de productie en duizend kantoorfuncties. Dit zou betekenen dat in Nederland en het Verenigd Koninkrijk samen 2000 banen zullen verdwijnen. De verwachting is dat het meeste verlies in Nederland zal plaatsvinden.

Onze fractie maakt zich ernstig zorgen over het enorme verlies van banen waartoe deze fusie kan leiden. Ik kan me voorstellen dat het college deze zorg deelt en heb daarom aan GS gevraagd of zij al contact met het bestuur van Tata Steel heeft opgenomen om dit aan te kaarten.

In het werkgelegenheidspact wat de vakbonden op 4 oktober vorig jaar met Tata Steel Nederland afsloten werd medewerkers nog een werkgarantie van 5 jaar gegeven. Vakbond FNV heeft echter haar zorg al uitgesproken over een mogelijke aantasting van de eigen beslissingsbevoegdheid van de Nederlandse tak over beleid en investeringen. Ik hoop dat GS het bestuur van Tata zal vragen om er in ieder geval voor te zorgen dat deze werkgarantie niet komt te vervallen.

Rina van Rooij

Rina van Rooij

Al ruim 30 jaar woon ik in Purmerend. Geboren in Oisterwijk, daarna korte tijd in Leiden gewoond en wat langer in Haarlem , ben ik verknocht geraakt aan Noord-Holland. Ik ben alleenstaand en heb 4 volwassen kinderen en 2 kleinkinderen. Ik kom uit een arbeidersgezin waar armoede dagelijks werd ervaren, maar waar hard werken met

Meer over Rina van Rooij